You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Råger

Rågekolonier er for mange borgere en stor plage og giver anledning til mange gener

Der bliver derfor hvert år foretaget regulering af råger på Kommunes arealer.

Denne regulering foregår hovedsageligt i perioden 1. maj til 15. juni, og udføres af lokale jagtforeningsmedlemmer.

For øvrig råd og vejledning kan Steen Nielsen kontaktes på tlf. 7257 8948 eller stn@jammerbugt.dk.