You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Råger

Rågekolonier er for mange borgere en stor plage. Læs om regulering på kommunens arealer, og se hvem du kan kontakte for vejledning.

Regulering

Råger kan give anledning til mange gener. Der bliver derfor hvert år foretaget regulering af råger på kommunes arealer.

Denne regulering foregår hovedsageligt i perioden 1. maj til 15. juni og udføres af lokale jagtforeningsmedlemmer.

For øvrig vejledning kan Steen Nielsen kontaktes på telefon: 72 57 89 48 eller mail: stn@jammerbugt.dk