You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Eventmidler 2024

Jammerbugt Kommune har som et udviklingstiltag afsat 100.000 kr. til at støtte op om eventformål. Du kan ansøge om at få del i pengene til dit event.

Hvilke events? 

I vores vurdering af din ansøgning vil vi tage højde for: 

ET KOMMERCIELT PERSPEKTIV. Det vil sige event som direkte eller indirekte kan give et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast for vores virksomheder

EN MEDFINANSIERING. Det vil sige events, som kan tiltrække andre eksterne midler eller som ansøger også selv har afsat midler til.

ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV. Det vil sige støtte til at videreudvikle en eksisterende event, så den bliver større og eller mere kommercielt orienteret.

ET RISIKOELEMENT. Det vil sige støtte til at afløfte den risiko, som løbes ved at afholde en event - støtten her kan typisk gives i form af en underskudsgaranti.

Hvem og hvornår?

Alle foreninger, grupper/netværk, organisationer og sammenslutninger kan søge eventmidlerne.

Ansøgning skal være indsendt senest 1. marts 2024.

Hvordan søger du?

1. Download ansøgningsskema

For at søge skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og udfylde det.
Download ansøgningsskema

2. Indsend ansøgningsskema

Ansøgningen sendes pr. mail til event@jammerbugt.dk
Send mail til event@jammerbugt.dk

Har du spørgsmål eller brug for råd og sparring

Savner du yderligere information om de kommunale kultur- og landdistriktsmidler, eller har du spørgsmål eller brug for råd og sparring til dit projekt?

Du er altid velkommen til at kontakte:

Lars Haagensen 4191 2454 eller lah@jammerbugt.dk