You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Idrætspris, Lederpris og Unglederpris

Borgere og foreninger kan indgive forslag til modtagere af Årets Ungleder, Lederprisen og Idrætspriser. Forslag til modtagere kan både være enkeltpersoner eller grupper fra idrætsforeninger. Priserne uddeles hvert år i december.

Idrætsprisen

Idrætsprisen uddeles til idrætsudøvere (individuelle eller hold) i Jammerbugt Kommune, som i det indeværende år har vundet medaljer ved et godkendt nordjysk-, jysk- eller dansk mesterskab eller et højere rangerende mesterskab, eller på anden måde har gjort sig særligt fortjent til en idrætspris.

Fristen for indstillinger til Idrætspriser er i november 2024 - nærmere dato følger.

Vil du indstille en kandidat til Idrætsprisen i Jammerbugt Kommune?

Indsend dit forslag her

Lederprisen

Lederprisen tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune. Prisen tildeles som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Fristen for indstillinger til Årets Lederpris er i november 2024 - nærmere dato følger.

Vil du indstille en kandidat til Lederprisen i Jammerbugt Kommune?

Indsend dit forslag her

Unglederprisen

Unglederprisen tildeles en leder under 18 år, som enten har været særligt engageret i foreningslivet og/eller har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet.

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Med prisen sætter vi bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge om det positive i at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Årets Ungleder vil blive valgt mellem de nominerede af en komite bestående af Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland. Med prisen følger en check på 2.500 kr. 

Fristen for indstillinger til Årets Unglederpris er i november 2024 - nærmere dato følger.

Vil du indstille en kandidat til Unglederprisen i Jammerbugt Kommune?

Indsend dit forslag her

Har du spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål vedr. Årets Ungleder, Idrætspriser og Lederprisen kan du henvende dig til Kultur-, Fritid-, og Landdistriktsafdelingen i Jammerbugt Kommune for at høre nærmere.

Anne Kristensen aki@jammerbugt.dk, 4191 2064