You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Søg støtte til foreninger, projekter, events m.v.

Se hvilke muligheder af støtte og tilskud, du som ildsjæl i Jammerbugt Kommune har mulighed for at til din forening/projekt, event mm.

Fundraising Club

Jammerbugt Kommune har indgået et samarbejde med Fundraising Club. Det betyder, at du som medlem af en forening i Jammerbugt Kommune gratis kan oprette dig som bruger og modtage målrettet information om relevante fonde og puljer til jeres forening.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidlerne

Jammerbugt Kommune efterlyser spændende projekter, som kan være med til at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo. Søg penge til projekter i dit lokalsamfund.

Landdistriktsanlægspuljen

Søg penge til anlægsprojekter i dit lokalsamfund. Landdistriktsanlægspuljen støtter projekter med lokal forankring. Puljen er en årlig pulje på 2,6 mio. kr. til anlægsprojekter på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet.

Tidligere støttede projekter

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har gennem årene bevilget støtte til mange spændende projekter fordelt rundt i hele Jammerbugt Kommune. Her finder du overblikket over de støttede projekter fra 2017 og frem.

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Søger din forening information om kommunale tilskud, kan du her læse om bl.a. aktivitetstilskud, lokaletilskud og tilskud til kurser. Her kan du finde de skemaer, du skal bruge som folkeoplysende forening til ansøgning om kommunal støtte.

Fritidspas

I Jammerbugt Kommune skal alle børn og unge have lige muligheder for at indgå i et fællesskab. Derfor er det muligt at søge om et fritidspas, som dækker udgifter til kontingent og/eller enkeltstående aktiviteter såsom fodboldskole eller spejderlejr.

Eventmidler 2024

Jammerbugt Kommune har som et udviklingstiltag afsat 100.000 kr. til at støtte op om eventformål. Du kan ansøge om at få del i pengene til dit event.

§ 18-tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om støtte til deres aktiviteter. Der er ansøgningsfrist hvert år 15. oktober.

KulturKANten

Jammerbugt Kommune er med i KulturKANten 2020-2024. KulturKANten er som kulturaftale med til at støtte en række spændende projekter inden for kulturområdet i Nordjylland. Dette sker bl.a. gennem puljer, som nordjyske kulturaktører kan søge.

Venskabsbypuljen

Foreninger, institutioner og andre kan søge om tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med ture til Jammerbugt Kommunes venskabsbyer og ved besøg fra kommunens venskabsbyer.

Grøn pulje

Grøn Pulje er en pulje bestående af indbetalte midler af opstillere af VE-anlæg i overensstemmelse med lov om fremme af vedvarende energi.