You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Grøn pulje

Grøn Pulje er en pulje bestående af indbetalte midler af opstillere af VE-anlæg i overensstemmelse med lov om fremme af vedvarende energi.

Søg støtte fra grøn pulje

Søg støtte fra grøn pulje

Det er nu muligt at søge støtte fra grøn pulje hos Jammerbugt Kommune.

Midlerne i grøn pulje er indbetalt af opstillere af VE-anlæg i overensstemmelse med Lov om fremme af vedvarende energi. Puljen udgør 6.098.000 kr. Som er indbetalt af opstillere i forbindelse med et solcelle anlæg i Vust og en vindmølle park i Nørre Økse ved Halvrimmen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende retningslinjer og ansøgningsprocedure for at søge og komme i betragtning til støtte fra grøn pulje.

Ansøgningsfrister

Det er muligt at søge støtte fra grøn pulje tre gange årligt, der er følgende frister:

 • 15. Januar
 • 1. maj
 • 1. september

Der kan normalt forventes svar på ansøgningen senest 2 måneder efter ansøgningsfristen. Cirka en måned før ansøgningsfrist afholdes et online informationsmøde. Næste informationsmøde afholdes den (opdateres når datoen er kendt).

Ansøgningsberettigede

Foreninger i Jammerbugt Kommune.

Krav til indhold af ansøgning

For at komme i betragtning til støtte skal projektet være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik, som har følgende overordnede temaer:

 • Frivillighed
 • Sunde og meningsfulde fællesskaber
 • Partnerskaber på tværs
 • Liv i landdistrikterne
 • Bæredygtige rammer
 • Naturen som aktiv
 • Synlighed og formidling

Du kan læse hele politikken her. Samtidig skal projektet bidrage til realiseringen af den lokaleudviklingsplan (LUP) for det lokalsamfund projektet har adresse, find de enkelte lokalsamfunds LUP her.

Krav til ansøgningen

For at komme i betragtning til støtte skal ansøgningsskemaet som også anvendes i forbindelse med ansøgninger til Jammerbugt Kommunes  kultur-, fritids- og landdistriktsmidler anvendes. Det er vigtigt at alle felter i ansøgningsskemaet udfyldes. Der skal være en grundig beskrivelse af projektet samt et fyldestgørende budget i balance indeholdende udgifter og indtægter. Endvidere skal der medsendes ansøgningen:

 • Foreningens vedtægter
 • Foreningens seneste regnskab
 • En forventet tidsplan for projektet.

Idet midlerne i grøn pulje skal anvendes inden for en tidsfrist, vil der i forbindelse med sagsbehandlingen blive lagt vægt på en vurdering af, hvorvidt projektet kan realiseres inden for et til maks. to år. Som udgangspunkt gælder en bevilling et år.

Samtidig skal ansøger være indstillet på, at projektet undervejs vil blive fuldt tæt af Vækst og Udvikling i Jammerbugt Kommune med henblik på at sikre projektets fremdrift, således at projektet realiseres indenfor tidsgrænsen.

Ansøgningsskemaet findes her. Ansøgningen sendes til e-mail adressen projekttilskud@jammerbugt.dk 

Andre krav

I forbindelse med projektets udgifter skal der udvises økonomisk sparsommelighed, hvormed menes at der skal indhentes flere tilbud på opgaver, herunder sikres at tilbudsloven overholdes.

For at få bevilget støtte udbetalt skal der være overensstemmelse med det gennemførte projekt og ansøgningen både i forhold til projektets indhold og udgifter. 

I forbindelse med udbetalingsanmodningen medsendes bilag, dokumentation for betaling og de indhentede tilbud. Der er mulighed for efter aftale at få udbetalt dele af bevillingen, når det kan dokumenteres, at projektet kan realiseres og der foreligger fakturaer til betaling.

For spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til Grøn Pulje?

Udviklingskonsulent
Lars Haagensen
72 57 74 54
41 91 24 54

Støttede projekter gennem Grøn Pulje