You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kørsel læge, speciallæge og genoptræning

Kommunen arrangerer kørsel til læge- og speciallæge, genoptræning og hjælpemidler.

Sidens indhold

Kørsel til læge- og speciallæge

Kørselskontoret i Jammerbugt kommune administrerer kørsel til læge og speciallæge for pensionister og førtidspensionister.

Fribefordring til læge og speciallæge

Lægerne vurderer, hvilke personer der kan få tider i lægeklinikkerne. Dem der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til lægebesøg.  
Kørselskontoret kan kontaktes på telefon: 72 57 72 00.

Lægetelefonens åbningstid:

Mandag-fredag kl. 9 til 12, telefon: 72 57 72 00

Henvendelser uden for dette tidsrum kan i meget akutte tilfælde ske via Jammerbugt Kommunes hovednummer på telefon: 72 57 77 77. Dvs. i tilfælde hvor der er en akut opstået ændring m.v. samme eftermiddag eller efterfølgende morgen.

Bemærk: Der kan kun bestilles kørsel til nærmeste speciallæge.

Kørsel til genoptræning

Kørsel for borgere, der er blevet bevilget genoptræning gennem kommunens Sundhedsafdeling.

Kørsel vedrørende hjælpemidler

Kørsel som kommunen arrangerer i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Du skal være bevilget kørsel til hjælpemiddelleverandør af Myndighedsafdelingen for at bestille kørsel.