You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kørsel læge, speciallæge og genoptræning

Kommunen arrangerer kørsel til læge- og speciallæge, til genoptræning og kørsel til hjælpemidler.

Sidens indhold

Kørsel til læge- og speciallæge

Kørselskontoret i Jammerbugt kommune administrerer kørsel til læge og speciallæge for pensionister og førtidspensionister.

Fribefordring til læge og speciallæge.

Det er lægerne, der vurderer, hvilke borgere der kan få tider i lægeklinikkerne. De borgere, der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til lægebesøg.  
Kørselskontoret kan kontaktes på 72 57 72 00 i åbningstiden, som fremgår nedenfor.

Der henstilles til, at borgere med symptomer på Corona ikke benytter sig af taxakørsel. Dette af hensyn til at forebygge smittespredningen over for bl.a. chauffører og andre borgere.

Lægetelefonens åbningstid:

Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00 - tlf. 7257 7200

Henvendelser uden for dette tidsrum kan i meget akutte tilfælde ske via Jammerbugt Kommunes hovednummer på tlf.: 7257 7777. Det vil sige i tilfælde, hvor der er en akut opstået ændring mv. samme eftermiddag eller efterfølgende morgen.

Bemærk: Der kan kun bestilles kørsel til nærmeste speciallæge.

Befordringsgodtgørelse til læge- og speciallæge

Alle borgere har i visse tilfælde ret til befordringsgodtgørelse jfr. sundhedslovens §§170-174, svarende til billigste offentlige transport til nærmeste speciallæge.

Kørsel til genoptræning

Kørsel for borgere, der er blevet bevilget genoptræning gennem kommunens Sundhedsafdeling.

Kørsel vedrørende hjælpemidler

Kørsel som kommunen arrangerer i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Du skal være bevilget kørsel til hjælpemiddelleverandør af Myndighedsafdelingen for at bestille kørsel.