You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kørselskontoret

Kørselskontoret varetager planlægning af kørsel i Jammerbugt Kommune.

Kørsel til aktivitetscenter

Information om kørsel til aktivitetscentrene til de borgere, der ikke ellers har mulighed for at transportere sig til et tilbud.

Kørsel læge, speciallæge og genoptræning

Kommunen arrangerer kørsel til læge- og speciallæge, til genoptræning og kørsel til hjælpemidler.

Flexhandicap

For at bruge flexhandicap skal du ansøge om at blive optaget i kørselsordningen.

Skolekørsel

Her kan du læse om gældende regler for skolekørsel.

Kørsel til specialtilbud for børn

Jammerbugt Kommune har taxakørsel til specialtilbud, hvis det skønnes, at eleven ikke kan tage med den ordinære skolebus.