You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kørsel til aktivitetscenter

Information om kørsel til aktivitetscentrene for personer, der ikke ellers har mulighed for at transportere sig til et tilbud.

Personalet på aktivitetscentrene vurderer, om du kan visiteres til kørsel. Personalet har kontakten til Kørselskontoret, når en ny person skal med.

Kontakt Aktivitetscenter

Visiteres du til kørsel med taxa, er det medarbejderne på aktivitetscentret, der skal kontaktes.

Alle er velkomne til, at kontakte aktivitetscentrene, men personen, det omhandler, skal altid tages med på råd.

Brovst Aktivitetscenter, telefon: 72 57 86 40

Kaas Aktivitetscenter, telefon: 41 91 36 90

Serviceniveau

Der er tale om kørsel med taxa eller minibus, og Kørselskontoret giver aktivitetscentret besked om de tidspunkter, du bliver hentet på. Personalet formidler det videre til dig.

Kørselskontoret har fem hverdage til at oprette nye brugere til kørsel.

Praktiske oplysninger

Der er tale om rutekørsel, og du kan derfor ikke blive sat af andre steder. Kørslen er mellem dit hjem og tilbuddet. Du skal melde afbud til kørslen senest dagen før kl. 12 - ellers skal der betales for kørslen.

Du kan kontakte Kørselskontoret, hvis du har spørgsmål til kørslen, eller du ønsker at klage over kørsel eller en chauffør.

Har du spørgsmål til betalingen, skal du henvende dig til det pågældende aktivitetscenter.

Taksten for kørsel er 30 kr. pr. tur, dvs. 60 kr. pr. dag, som bliver trukket over pensionen.

Kontakt Kørselskontoret

Telefon: 41 91 24 10

Telefontid kl. 8-12.