You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ingstrup - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Ingstrup.

Om Ingstrup

Når vi siger, at Ingstrup er en lille by med store ord, så mener vi det. Helt bogstaveligt. Når du spadserer en tur i vores by, støder du på sjove ord og finurlige ordsprog på størstedelen af husene. Om så det er på en sten, et stykke drivtømmer eller på en mælkejunge. Vi ønsker nemlig at frembringe smil på alles læber.

Vi er en rigtig bogby med vores egen bogfestival og en helt nyrenoveret bogbrugs. Ja, vi elsker i det hele taget alt, der har med ord at gøre. Og det er udelukkende byens driftige ildsjæle, vi kan takke for at gøre byen til så rart et sted at være.

Ingstrup-området er det nordligste område af Jammerbugt Kommune og omfatter Ingstrup by, Grønhøj strand og omgivende landområde. Ingstrup-området er kommunens ansigt mod nord til samarbejder med Løkken-området. Området rummer mange landejendomme og kystnære ejendomme. Ingstrup-området er også kendt for sine mange kunstnere og et meget aktivt foreningsliv. Denne ressource sammenholdt med gode strande, stor overnatningskapacitet og en flot og varieret natur udgør et potentiale for udvikling af oplevelser i området i de kommende år.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Ingstrup og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Udvikling af fritidstilbud og faciliteter, herunder opførelse af Multihal.

Bevarelse og udvikling af Bogbrugsen.

Bevarelse og udvikling af friskolen.

Bedre sammenhæng med opland og naturen, i form af stiforbindelser og rekreative områder.

Øget bosætning, gennem flere byggegrunde og lejeboliger til ældre og unge.

Vores organisering

Inger Dueholm er byens landdistriktsrepræsentant.

Ingstrup Landsbyråd fungerer som overordnet organisation i byen med forskellige arbejdsgrupper under sig.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter:

  • Bosætningsaktiviteter, byforskønnelse og attraktive byggegrunde.
  • Videreudvikling af Trivselsskolen som lokalt kraftcenter
  • Ingstrup Kulturhus
  • Videreudvikling af Bogbrugsen som lokalt kultur- og mødested
  • Natur og stier i og omkring Ingstrup
  • Fritidsfaciliteter til børn og voksne
  • Udvikling af Præstens Have som lærings- og rekreativt område
  • Etablering af handle- og indkøbsmuligheder i Ingstrup
  • Bevarelse af den kollektive trafik. Sikre trafikforhold i og omkring byen 

Vores lokale kontaktperson

Ingstrups repræsentant i Landdistriktsrådet

Inger Dueholm

dueholminger2@gmail.com

40 23 35 23

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk