You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Saltum - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Saltum.

Om Saltum

Saltum er en perle mellem Blokhus og Løkken. Det er en charmerende by, hvor kreativiteten blomstrer i stor stil: Der er talrige gallerier og kunsthåndværkere i byen – og selvfølgelig den berømte Uldfestival, som lokker mere end 20.000 besøgende til.

Men Saltum er meget mere end strikkepinde og garn. Det unikke, bakkede naturlandskab byder på oplevelser for hele familien. Så grib fat i fiskestangen og ta’ madpakken med – og nyd nogle hyggelige timer med familien i de grønne omgivelser omkring Nols sø.

Saltum-området byder både på en hyggelig by på bakkeøen, dramatisk natur, klitlandskab og rester af stationsbyernes bygningskultur. Saltum-området er et eksempel på, hvordan naturgivne forhold og en velforsynet serviceby kan tiltrække kunsthåndværkere og få et forenings- og kulturliv til at blomstre. 

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Saltum og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At bevare og udvikle skolen og institutioner der er i området.

Vedligeholdelse og udvikling af de rekreative områder.

At blive en mere trafiksikker by.

Øget fokus på byforskønnelse.

At tiltrække unge iværksættere til byen.

Vores organisering

Lotte Vestenbæk er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

LUP’en skal ses i sammenhæng med udviklingsplanen udarbejdet i forbindelse med Liv i by og skole, som fælles indsats for at skabe udvikling i området.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Igangværende prioriterede lokale projekter:

Saltumstien – sammenkædning af stisystemer i området

Udvidelse af egnssamlingen – fysiske rammer/lokaler

Fælles Aktivitetskalender for de fire byer – inkl. skolerne

Forskønnelse af byen, grønne oaser, kunst

Samarbejde mellem egnssamlingen, husflidsskolen, skolen og det lokale erhvervsliv men henblik på at styrke landsbyidentiteten

Oprensning af Nols Sø

Renovering og vedligeholdelse af DRØN hytten og Multibanen

Nye initiativer ved nærområdet Nols 

Styrkelse af bosætning

Samarbejde mellem skolerne ifm. arrangementer i byen

Fremtidige lokale projekter:

Synliggørelse af byen og egnens aktiviteter med henblik på tilflytning og turisme

Styrke tiltrækning af turister, fortællingen om sø, skov og legeplads.

Den gode fortælling om byen og området

Velkomstfolder til turister

 

Kunst til byen

Forskønnelse af hovedgaden og grønne områder i byens buslommer

I de fredede områder i dalen - holde træerne "nede"

Byforskønnelse herunder kunst

Byporte/insekthoteller

Kunst til byen – evt. gavlmaleri

 

Flere arrangementer for børn og unge

Første-hjælps fokus til børn og unge (scooter, cykler mm)

Udvikling/støtte til ungdomsklub

 

Udvikle og turistsikre strandkiosken

Forbedre toiletforholdene på stranden, evt. kombineret med kreativ kunst og arkitektur – forslag om at lave idékonkurrence til en løsning

Badehuse ved Saltum Strands nedkørsel

 

Mere fokus på inddragelse af skolen i hele området og alle aktiviteter

Samarbejde mellem skole, børnehave, vuggestue og foreninger

 

Tiltrække ”et stort navn” til Saltum Festdag, til åbning eller foredrag

Fælles arrangement med kirken – spisning, koncert, foredrag

Husfliddage – fritids og hobbyinteresser. Udveksling og inspiration

Musik/kunstudstilling eller udvalg, evt. 3 gange om året koncert

 

Forsat udvikling af aktiviteter og oplysningstavler ved Nols sø og Koglen

Renovering af DRØNS-legeplads + vedligehold

Videreudvikling af Saltum Stien – evt med shelters

 

Infotavle

 

Anlæg til fodring af fysisk aktivitet

 

Legeplads

 

Haloptimering

 

Velkomst til tilflyttere

 

Grejbank – fælles materiel til vedligeholdelse af stier og grønne oaser, opbevaring af flag, borde/bænke m.m.

 

Vigtigt for byen at der er sammenhængende børnehave i Saltum, også til at fodre skolen med elever.

 

Oprensning af Nols sø – og evt med plateau med borde/bænkesæt

 

Samlingslokale/Opgradering af de muligheder som findes

 

Sygehuset – egnssamlingen

 

Vedligehold af hjertestartere, søge en til svedbanken

Hjerteløbere

 

Kampagne på grundsalg – rabat

 

Vores lokale kontaktperson

Saltums repræsentant i Landdistriktsrådet

Lotte Vestenbæk

lve@jammerbugt.dk

22 87 50 76

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk