You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Skovsgård - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Skovsgård.

Om Skovsgård

Skovsgård er en rigtig hyggelig familieby. Og vi har de bedste forudsætninger for at tage os af dig og din familie. Vi er nemlig stolte af at have vores helt egen folkeskole, SFO og børnehave i byen – og en boldklub kun få minutters gang herfra. Du behøver derfor ikke ræse hjem fra arbejde for at køre ungerne til fritidsaktiviteter. Og skal indkøbsposerne fyldes, så behøver du ikke starte bilen. Skovsgård-området har deres helt egen og meget velfungerende Dagli' Brugsen. Vi har med andre ord alt, du og din familie i dagligdagen behøver – alt sammen pakket ind i en charmerende og uformel atmosfære.

Skovsgård er et eksempel på en tidligere stationsby, der har opretholdt den dynamik og aktivitet, som jernbanen medførte.

Skovsgård er kendt for et særdeles mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Vælg mellem mere end 30 fritidsaktiviteter - fra yoga til fodboldfitness. Skovsgaard er derudover kendt for en række socialøkonomiske virksomheder, der skaber nye veje for social inklusion og landdistriktsudvikling.

Vores vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting. Vores lokalsamfund, Skovsgård og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

  • At vores skole og dagtilbud er fyldt med børn samt at de består og udvikles.
  • At vi er attraktive for børnefamilier.
  • At vi bevarer og udvikler det gode forenings/kultur liv.
  • Mere formidling af hvad der sker i byen og hvad vi har at tilbyde hvor også byens børn og unge bliver involveret.

Vores organisering

Kari Bratholt er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Arbejdet med "Liv i by og skole" er forankret i en tværgående styregruppe bestående af repræsentanter fra Skovsgård Borgerforening, Attrup Borgerforening, Skovsgård Boldklub, Skovsgård Hotel, KFUM-spejderne Skovsgård, Skovsgård/Brovst KFUM, Rideklubben, kirken og skolen.

Styregruppen mødes cirka hver 2.-3. måned. Udover styregruppen er der nedsat en række selvstyrende arbejdsgrupper. Der er repræsentanter fra styregruppen i alle arbejdsgrupper, hvilket bidrager til tværgående udvikling og koordinering.

Vores handlinger

AKTIVE FAMILIER SKOVSGAARD

 

LANDSBYHJØRNET

 

KNÆK CANCER

 

ATTRUP HAVN / VISIONSPLAN FOR DE TRE HAVNE

 

BOSÆTNING

 

MOTORIK/SKATERBANE

 

REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

 

LEGEPLADS PÅ MARKEDSPLADSEN

 

AKTIVITETER, SPILLECAFE, GADEFODBOLD, ALTERNATIVT FODBOLD

+ NY UNGDOMSKLUB (PULJEKLUB)

 

SIKKER SKOLEVEJ

 

FORSKØNNELSE AF OMRÅDET OMKRING SKOLEN/GRØNT HOLD/,C-HOLD + STIER

 

KONKURRENCE OM AT LAVE EN SKOVSGÅRD KAGE

 

LANDSBYCYKLER/LØBEHJUL

 

MUSIKFESTIVAL 2024

 

MUSIK-EVENT I FORBINDELSE MED GLOBAL GARDEN PARTY 2023

 

SKOVSGÅRD GAMMEL STATION

 

TORSLEV LANDSBYFÆLLESSKAB

Herunder videreudvikling af Torslev medborgerplads, biodiversitet, bæredygtighed og andre aktiviteter, som fremmer mellemmenneskelige fællesskaber samt fremtidig bosætning I byen.

 

BYNÆR BIODIVERSITET

BØRNEFILMKLUB

 

”PUT AND TAKE SKAB”

 

KULTURELLE OG MELLEMFOLKELIGE ARRANGEMENTER – FX SKOVSPIL, GLOBAL GARDEN PARTY, KONCERTER MV.

Vores lokale kontaktperson

Skovsgårds repræsentant i Landdistriktsrådet:

Kari Bratholt

bratholt@privat.dk

21 34 32 93

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "Én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen

4191 2454

lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski

4191 2897

akv@jammerbugt.dk