You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Nørhalne - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Nørhalne.

Om Nørhalne

Os, der bor i Nørhalne, behøver ikke lægge karrierelivet på hylden. Faktisk har vi kun 9 minutter til Limfjordstunnellen og 15 minutter til Limfjordsbroen – altså meget tæt på Aalborg! Der er 6 minutter til motorvejen, som peger mod nord og syd i Danmark. Og så er der 13 minutter til Aalborg Lufthavn.

Der er god gang i nybyggeri i Nørhalne med udstykning af grunde til opførelse af ejerboliger og lejeboliger. Det gør Nørhalne til en oplagt bosætningsby, beliggende tæt på hav, fjord, skov og mose.

Her er basale servicetilbud som fin dagligvarebutik og håndværksvirksomheder, et meget aktivt foreningsliv, velfungerende god skole og børnepasningsmuligheder samt flotte idrætsfaciliteter. En aktiv borgerforening, forsamlingshus og sognegård.

I hovedbyen, Aabybro, er der svømmehal, golfbane og fine indkøbsmuligheder.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vi vil fremme bosætningen ved til stadighed at sikre/udvikle grunde og boliger efter behov.

Så vil vi arbejde for, at lokalsamfundet, Nørhalne og omegn, er/udvikler sig til at være et ”landsby-mekka for børnefamilier” og samtidig tilbyde det gode liv for seniorer.

Vi vil bevare den gode ånd i Nørhalne med fællesskab, sammenhold og social kapital.

Vi vil have flere grønne områder og bedre forbindelser ud i naturen i form af bl.a. stiforbindelser.

Vi vil bevare og udvikle skole og børnepasningsordninger samt etablere/udvikle inspirerende legefaciliteter.

Vores organisering

Inge Pedersen er Nørhalnes landdistriktsrepræsentant.

Nørhalne Samarbejdet er paraplyorganisation for Nørhalne.

Vi ser LUP`en i sammenhæng med udviklingsplanen ”Liv i By og Skole” - som fælles indsats for at skabe udvikling i Nørhalne og vi tilstræber, at man i lokalområdet koordinerer organiseringen og indsatsen på tværs.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Igangværende projekter

 • Samlingssted for unge 12-18 år

 

 • Ungdomsklub evt. fra 4. klasse (åben en gang i ugen)

 

 • Sjov lørdag en gang om måneden - hvor børn fra 2-5 klasse kan lege/spille i hallen, gå i cafeteria, evt. lille diskotek de kan gøre brug af. Med opsyn af voksne.

 

 • Opprioritere ungdomsklub med miljø og musik

 

 • Gøre Nørhalne attraktiv for unge som ikke dyrker sport

 

 • Rekreative områder: Areal syd for Jes Diges Sø

 

 • Grusgravene på Holtebakkevej

 

 • Grøn sti rundt om Nørhalne

 

Nye projekter, idéer og initiativer kan gavne vores lokalområde

 • Naturlegeplads ”Bakken” - Gartnervænget

 

 • Multifunktionel legeplads med læringsmuligheder for bl.a. skolen og børnehaven. evt. på Sandagervej (firkanten med græs og mindesten)

 

 • En ny hal

 

 • Kunstgræsbane

 

 • Spejderhus

 

 • Flere yngre frivillige/aktive i Nørhalne

 

 • Integration af tilflyttere i Nørhalne

 

 • Udvidelse af skolen

 

 • Udendørsarealer børnehaven

 

 • Multilegeplads ved børnehaven

 

 • Ny gymnastiksal vs. Hal 2 i idrætsforeningen

 

 • Udvidelse af indkøbsmuligheder

 

 • By-Park ved skolen. Fællesskab for alle aldre. Rum til undervisning og fællesskab. Noget andet end en legeplads. 

Vores lokale kontaktperson

Nørhalnes repræsentant i Landdistriktsrådet

Inge Pedersen

inge-p@mail.dk

23 61 00 47

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk