You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Jetsmark - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Jetsmark-området (Kaas, Moseby og Pandrup).

Om Jetsmark-området

Jetsmark området består af byerne Kaas, Moseby og Pandrup.

Området rummer populære bosætningsbyer med deres gode pendlerafstande til Aalborg samt til Vesterhavet. Der er alle typer af offentlig og privat service i området, især undervisning og daginstitutioner er repræsenteret godt, ligesom området rummer et rigt erhvervsliv og fritidsliv.

Området er fyldt med livsglæde, hvor lokale ildsjæle gør et kæmpe stykke arbejde for et forbedre lokalområdet, hvad end det er det traditionelle hyggelige julebelysning, biografen som er drevet af frivillige, eller det stærke sammentømret foreningsliv, hvor både unge og ældre dyrker sport og fælles interesser.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Jetsmark, vil først og fremmest arbejde for:

At Pandrup, Kaas og Moseby bliver til én enhed med én fælles identitet.

At udvikle erhvervsområderne samt bevare og udvikle handelslivet.

En god infrastruktur med gode cykelstier med gode rekreative muligheder.

At udvikle kulturen og bevare det rige idrætsliv.

Samt at bevare politistationen i nærområdet.

Vores organisering

Hanne Jørgensen (Moseby), Flemming Dahl Jensen (Kaas) og Susanne Larsen Kristiansen (Pandrup) er byernes landdistriktsrådsrepræsentanter.

Jetsmark Lokalråd fungerer som byernes paraplyorganisation og får tingene til at hænge sammen.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

 

- Udvikling af aktivitetsområder – de eksisterende ude- og indendørs aktiviteter samt nye f.eks. Padle-tennis, paddleboards (vand) mv.


- Rambla


- Ny By-Park (Moseby)


- Hundelegepladser


- Offentlige toiletter


- Bevare den nye del af Pandrup Skole - Fællesbygning


- Udvikling af foreningslivet, herunder også Pandrup Kino, Borgerforeningerne og FDF mfl.


- Vedligeholdelse af bygning/lokaler som foreningslivet herunder også Pandrup Kino, Borgerforening og FDF mfl. er en del af og råder over.


- Udendørs Kunst i byerne - bring kulturen frem i lyset – fortid og nutid


- Stisystemer mellem Moseby-Kaas-Pandrup- og Blokhus Gateway


- Flere byggegrunde i Kaas, Pandrup og Moseby – og omkring grusgraven ved Kvorupvej – bedre synliggørelse af byggegrunde


- Flere faldefærdige huse skal fjernes, så vores område forskønnes


- Udvikling af vores bymidter med by-scene og elektroniske info-tavler


- Briketfabrikken – museum – læringsrum

Lokale kontaktpersoner i Jetsmark-området

Jetsmark-områdets repræsentanter i Landdistriktsrådet

 

Hanne Jørgensen (Moseby)

svanemosen@gmail.com

52 91 51 60

 

Susanne Larsen Kristiansen (Pandrup)

suk.pandrupkino@gmail.com

40 13 05 21

 

Flemming Dahl Jensen (Kaas)

fdj@pandrup-grafisk.dk

22 11 33 80

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk