You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Halvrimmen - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Halvrimmen.

Om Halvrimmen

Halvrimmen er en by i udvikling. Der er et aktivt foreningsliv og der er gode handelsmuligheder, lokal børnepasning og kort til bus 70.

I vores by er sammenholdet stort, og vi falder altid i snak med genboen henover køledisken i vores købmand eller på vej ind til bageren. Men vi holder også af at trække os tilbage og nyde tiden i familiens skød.

På kanten af byen finder du Jægerum Søpark, der skaber de perfekte rammer til enhver lejlighed. Her kan lattermusklerne få frit spil til det årlige egnsspil i parkens amfiteater, eller ungerne kan kælke ned af den store bakke ved siden af søen.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Halvrimmen, vil først og fremmest arbejde for:

Vi vil fortsætte den positive udvikling, i et godt samarbejde mellem de forskellige foreninger og handelsliv i byen. Vi vil finde nye projekter, der kan være med til at fastholde og tiltrække nye borgere. Vi vil arbejde for liv på den tidligere skole, samt styrke Børnehuset, så vi forsat kan have en børnehave i byen.

Vores organisering

Hanne Birthe Jensen er byens landdistriktsrepræsentant.

Vores organisering er et tæt samarbejde med alle byens foreninger og erhvervsliv, som er organiseret omkring borgerforeningen og foreningerne i og omkring ØAH-Hallen.

Denne organisering vil blive yderligere formaliseret på et senere tidspunkt, hvor vi forventer at etablere en form for sogneråd, hvis forretningsudvalg skal udgøre den øverste eller næstøverste ”etage” i den foreslåede paraplymodel.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Anlæg og byforskønnelse

 • Flere ældreboliger
 • Fortov på Gl. Kongevej til Søparken
 • Etablering af bump på Gl. Kongevej
 • Bypedel
 • Mere biodiversitet
 • Byportal eller blomsterlæg i helleanlæg
 • Julebelysning

Kultur- og Fritidsaktiviteter

 • Legeplads for de større børn
 • Plads til autocampere ved Jægerum Søpark
 • Bedre skiltning (lokale muligheder) ved Jægerum Søpark
 • Udendørs motionsredskaber
 • Skilt til børnehaven
 • Mere liv på skolen

Bosætning

 • Bosætnings-bod til markederne i ØAH-hallen
 • Flere fællesarrangementer for hele byen, fx større event til Sankt Hans med fællesspisning

Vores lokale kontaktperson

Halvrimmens repræsentant i Landdistriktsrådet

Hanne Birthe Jensen

993hanne@gmail.com

27 89 39 00

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk