You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem kræver en spildevandstilladelse.

Virksomheder med spildevand fra produktionen skal have en tilladelse, hvis spildevandet:

  • skal tilledes det offentlige spildevandssystem (spildevandstilladelse) eller
  • skal udledes til vandløb, sø eller havet (udledningstilladelse) eller
  • skal nedsives i jorden (nedsivningstilladelse) eller
  • skal udledes eller udsprøjtes på jordoverfladen (udspredningstilladelse)

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem er langt det mest almindelige, og kræver en spildevandstilladelse fra kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Godkendelsespligtige virksomheder der er påtaget på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal ansøge via Byg og Miljø.

Spildevandstilladelsen består af en række vilkår, som virksomheden er ansvarlig for, bliver overholdt. Vilkårene fastsætter betingelser for hvad og hvordan, virksomheden kan lede spildevand til kloakken.

Vilkårene skal sikre, at spildevandssystemet ikke udsættes for større belastning end, at renseanlæggets udledningstilladelse kan overholdes, og at slammet fra renseanlægget kan overholde grænseværdierne for udspredning på landbrugsjord.

Virksomheden skal søge kommunen om spildevandstilladelse, hvis:

  • Virksomheden er nyetableret og har spildevand fra produktionen
  • Virksomheden udvider eller ændrer produktionen, så spildevandsmængden øges eller indholdet ændres.

Ved nye afledninger skal spildevandstilladelsen være givet, inden spildevandet ledes til kloakken.

Derfor er det en god idé at kontakte os allerede i forbindelse med projektering af en ny virksomhed, eller ved overvejelser om ændringer af den eksisterende produktion.

Husk godkendelsespligtige virksomheder skal søge via Byg og Miljø - andre typer virksomheder kan også søge via Byg og Miljø eller via  dette skema.

Læs mere om Jammerbugt Kommunes retningslinjer for:

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12