You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Indretning af vaskepladser

Udendørs vaskepladser, hos f.eks. vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug, skal indrettes, så de ikke forurener.

Skal du som virksomhed etablere en vaskeplads, så skal der søges om byggetilladelse og tilslutningstilladelse til afledning fra pladsen hos kommunen.

Der skal søges via www.bygogmiljoe.dk for miljøgodkendte virksomheder for byggetilladelse og tilslutningstilladelse. Virksomheder der ikke er miljøgodkendte, kan søge via dette skema.

Spildevandet fra pladsen kan indeholde olierester, og skal ledes igennem sandfang og olieudskiller inden udledning til spildevandssystemet,

For at begrænse belastningen af spildevandssystemet, skal vaskepladser over 60 kvadratmeter overdækkes, og det skal sikres, at vand fra tilstødende arealer ikke løber til vaskepladsen. 

Du kan læse mere om olieholdigt spildevand her.

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12