You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Regulativ for husholdningsaffald og affaldsplan

Her finder du Jammerbugt Kommunes affaldsplan og regulativ for husholdningsaffald.

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Jammerbugt Kommunes plan for håndtering af affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald (bortset fra det kildesorterede til materialenyttiggørelse). Planen beskriver mål og initiativer på affaldsområdet frem til 2024.
Se Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affaldsgebyr i kommunens takstblad

Jammerbugt Kommunes takstblad

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra borgere og grundejere i Jammerbugt Kommune. Dette for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er også, efter Miljøbeskyttelsesloven, at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. for at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger - herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Affaldsregulativ for husholdningsaffald

Henvendelser vedr. affald

Vores selvbetjeningsløsning er åben, når du har tid.

Selvbetjening for borgere

Selvbetjening for virksomheder

9815 6566
jammerbugt@nordvaerk.dk
Over Bækken 2 (ved personligt fremmøde)
9000 Aalborg

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12