You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Økonomi

Se budgetter, årsberetninger og regnskaber for Jammerbugt Kommune og find takster, priser og EAN-numre.

Sidens indhold

Årsberetning og regnskab

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet eller årsberetningen er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Takster og priser

Her kan du se en samlet oversigt over takster og priser for Jammerbugt Kommunes tilbud som f.eks. bopælsattester, kørekort, lægeskift, BBR, madservice, dagpleje og børnehave.

Jammerbugt Kommunes takster og priser

EAN-numre for Jammerbugt Kommune

Er du leverandør til Jammerbugt Kommune, skal du sende din faktura elektronisk og påføre den et EAN-nummer. 

Hver institution/enhed har sit eget EAN-nummer, som leverandører skal angive på fakturaen - ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren. 

Du kan læse mere om den elektroniske faktura til offentlige myndigheder på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Løbende aftaler er også omfattet af loven og dermed elektronisk fakturering.

Kontakt Økonomi

Økonomi
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777
raadhus@jammerbugt.dk