You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Adgangsforhold for din skraldemand

Din skraldespand skal som udgangspunkt stilles til skel senest kl. 5 på tømmedagen, hvis du bor i byen. Det gælder både for restaffald og genbrug. Du kan få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangskravene for skraldemanden er opfyldt.

Sidens indhold

Klipning af bevoksning

Træer, hække og buske må ikke hindre fri og let kørsel med skraldebil og fri adgang for skraldemanden mellem skraldebil og affaldsbeholdere.
Det er dit ansvar som grundejer at sørge for gode adgangsforhold.

Bevoksning ved køreveje

Skraldebiler er højere og bredere end personbiler, så der skal være 4,20 meter frihøjde på kørevejen og mindst 4 meter mellem bevoksningen hen over vejen. Køreveje skal friholdes for bevoksning mindst 1 meter fra kørebanekanten.

Bevoksning ved adgangsveje

På adgangsvejen skal der være 2,20 meter frihøjde, og vejen skal være mindst 30 cm bredere end en 2-hjulet beholder og mindst 50 cm bredere end en 4-hjulet.

Alle forhold skal være i orden, for at skraldemanden kan hente affaldet inde på din grund.

Tjeklister til adgangsveje

Tjeklister til køreveje

Henvendelser vedr. affald

Vores selvbetjeningsløsning er åben, når du har tid.

Selvbetjening for borgere

Selvbetjening for virksomheder

9815 6566
jammerbugt@nordvaerk.dk
Over Bækken 2 (ved personligt fremmøde)
9000 Aalborg

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12