You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Adgangsforhold for din skraldemand

Din skraldespand skal som udgangspunkt stilles til skel senest kl. 5 på tømmedagen, hvis du bor i byen. Det gælder både for dagrenovation og genbrug. Du kan dog få hentet affaldet inde på din grund, hvis adgangskravene for skraldemanden er opfyldt.