You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Miljøtilsyn på virksomheder

Jammerbugt kommune har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med en række virksomheder. Kommunen fører hvert år miljøtilsyn med mange typer af virksomheder. Det er bestemt lovmæssigt hvilke brancher, og hvor ofte tilsynet som minimum skal føres.

Hvad er et miljøtilsyn?

Kommunen vil ved tilsynet kigge på virksomhedens påvirkninger af det ydre miljø. Dvs. vi kigger på:

  • Luftemissioner
  • Støj
  • Spildevand
  • Affald
  • Lugt
  • Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand

Hvor ofte skal virksomhederne have tilsyn?

Det er forskelligt, hvor ofte en bestemt virksomhed får tilsyn.

Minimumintervallerne er lovbestemte, men kommunen skal i forbindelse med tilsyn risikoscore virksomheden ud fra aktuelle forhold, bl.a. omgivelsernes sårbarhed og lovlydigheden. Denne score sammen med minimumsfrekvenserne i lovgivningen fastsætter intervallerne som fremgår af miljøtilsynsplanen - her kan du også læse om de forskellige typer af tilsyn.

Brugerbetaling for miljøtilsyn

Står din virksomhed på listen i brugerbetalingsbekendtgørelsen skal virksomheden betale for miljøtilsynet. Du kan læse mere om miljøtilsynsgebyrer på miljøstyrelsen hjemmeside.

Brugerbetalingen for tilsyn opgøres en gang årligt i november måned. Derfor kan man godt få en regning, der fra november året før.

Tilsynsrapporter

Efter et tilsyn bliver der udarbejdet et tilsynsbrev, som sendes til virksomheden. Der bliver også udarbejdet en tilsynsrapport, som skal offentliggøres. Rapporten er sammendrag af tilsynet med de væsentligste konklusioner.
Rapporten kan ses på Digital miljøadministration

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12