You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Spildevand

Læs om spildevand, vaskepladser hos virksomheder og separatkloakering.

Spildevandstilladelse

Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem kræver en spildevandstilladelse.

Fedtet spildevand

Her kan du læse om fedtet spildevand fra f.eks. kro, grillbar, cafeteria og storkøkken.

Olieholdigt spildevand

Når der afledes olieholdigt spildevand, eller der er risiko for oliespild i et område, skal der normalt være et olieudskilleranlæg på afløbet. Det vil typisk være afløb fra maskinværksteder, benzinstationer, autoværksteder, vaskepladser og garageanlæg.

Indretning af vaskepladser

Udendørs vaskepladser, hos f.eks. vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug, skal indrettes, så de ikke forurener.

Separatkloakering - Erhverv

Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.