You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Separatkloakering - Erhverv

Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.

Spildevand ledes til renseanlæg og bliver renset, inden det ledes ud i vandløbene og Limfjorden. Regnvandet bliver derimod ikke renset, inden det ledes ud i vandløbene.

Vigtigt

Kontakt en autoriseret kloakmester når du skal i gang med at separatkloakere.

Færdigmeld separatkloakering her

Regnvand

Det er Jammerbugt Kommunes mål, at så meget regnvand som muligt bliver afledt uden om spildevandskloakken og direkte til vandløb.

Forurenede stoffer

Vær opmærksom på alle udendørs arealer med følgende aktiviteter:

  • Omhældning af olier og kemikalier
  • Opbevaring af farligt affald
  • Opbevaring af farlige råvarer
    (f.eks. palletanke med sprinklervæske/bremsevæske/olie)

Disse steder skal du sikre dig, at ovenstående foregår på spildbakke eller tæt belægning uden afløb.

Oplag skal være overdækkede, og det må ikke være muligt for de forurenende stoffer at løbe hverken i regnvandskloakken eller i spildevandskloakken, hvis der sker spild.