You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Miljøforhold - virksomheder

Her kan du læse om de forskellige forhold og regler omkring miljø i virksomheder.

Miljøtilsyn på virksomheder

Jammerbugt kommune har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med en række virksomheder. Kommunen fører hvert år miljøtilsyn med mange typer af virksomheder. Det er bestemt lovmæssigt hvilke brancher, og hvor ofte tilsynet som minimum skal føres.

Miljøgodkendelse

Nogle virksomheder forurener så meget, at de skal søge om miljøgodkendelse, inden de etablerer sig, udvider produktionen eller foretager ændringer, der medfører øget forurening.

Midlertidige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter som nedrivninger og renoveringer kan støve, støje eller give vibrationer. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav, og skal anmeldes til kommunen.

Branchevirksomheder

Autoværksteder og maskinværksteder over 1000 m2 skal ikke miljøgodkendes, men bliver i stedet reguleret i en branchebekendtgørelse.