You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Miljøgodkendelse

Nogle virksomheder forurener så meget, at de skal søge om miljøgodkendelse, inden de etablerer sig, udvider produktionen eller foretager ændringer, der medfører øget forurening.

Godkendelse

En godkendelsespligtige virksomheder hører til  gruppen af de mest forurenende virksomheder, og skal derfor have en miljøgodkendelse.
Virksomheder omfattet af bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, skal have en miljøgodkendelse.

Du skal have en miljøgodkendelse inden du bygger eller starter en godkendelsespligtig virksomhed. Det skal du også, hvis du senere ændrer eller udvider virksomhedens aktiviteter eller bygninger. 

En miljøgodkendelse er myndighedens accept af at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet.
En miljøgodkendelse indeholder:

  • En miljøteknisk redegørelse, herunder en miljømæssig vurdering
  • Vilkår for hvor virksomheden skal indrettes og drives

Virksomhederne skal ansøge om miljøgodkendelse via Byg og Miljø.

Samtidighed

På samme måde skal disse virksomheder søge om spildevandstilladelse, og anmelde ændringer eller udvidelser efter VVM-reglerne via Byg og Miljø.

Kommunen er forpligtet til at meddele afgørelserne om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM samtidig - dog kan fraviges samtidighedskravet for VVM-afgørelsen, hvis det viser sig at virksomheden er VVM-pligtig.

Sagsbehandlingstider

Jammerbugt Kommune har en sagsbehandlingstid på fire måneder for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder, som udfører en tjenesteydelse, når sagen er fuld belyst.

Sagsbehandlingstiden er fastsat på baggrund af kommunens nuværende opgavemængde og ressourcer på området, og vil derfor løbende blive revurderet.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering af, om virksomheden udfører en tjenesteydelse, altså om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.

Offentliggørelse af afgørelse om miljøgodkendelse

Nye miljøgodkendelser skal offentliggøres. Du kan finde miljøgodkendelser, revurderinger og tillæg til miljøgodkendelser af industrivirksomheder på DMA-portalen.

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12