You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bygge- og anlægsaffald - erhverv

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

I dag udgør bygge-og anlægsaffald op til 40 % af den samlede affaldsmængde i Danmark.

Heri ligger mange ressourcer og derfor er det vigtigt, at det der kan genanvendes også nyttiggøres.

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter, eller de kan indgå i produktionen af nye materialer.

Er bygge- og anlægsaffaldet ikke uforurenet kan der gives tilladelse til, at det kan nyttiggøres til visse bygge- og anlægsprojekter efter restproduktbekendtgørelsen

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes efter gældende regler i affaldsbekendtgørelsen

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til kommunen før du går i gang med at renovere eller nedrive. Det gælder både for private og erhverv hvis:

Hvis du danner mere end 1 tons affald ved din renovering eller nedrivning.
Eller du udskifter termoruder fra perioden 1950-1977
Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før din renovering eller nedrivningen.

Der skal foretages en screening af bygningen for at klarlægge om der kan være problematiske stoffer; PCB, tungmetaller, klorparaffiner, PAH’er og asbest mv. i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygningen, bygherre, screening og evt. kortlægning af problematiske stoffer, affaldstyper, transportør og modtager.

Byggeaffaldet anmeldes via Bygningsaffald.dk

Læs mere herunder om de nye regler gældende fra 1. januar 2021, få gode råd, og se de vejledende grænseværdier for problematiske stoffer.

Her kan du læse mere

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12