You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Forurenet jord

Forurening af jord kan skade drikkevand og menneskers sundhed. Derfor er der regler for at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening.

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening. Ved at forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljø i øvrigt.

Jordforurening kan ske fra mange ting. Det kan skyldes forskellige aktiviteter. F.eks. et benzinsalg, autoværksted, renseri, vognmandsforretning e.l. En anden kilde er olietanke og rørsystemer, der er utætte, eller der sker spild ved påfyldning eller tankning. Forureningen kan også skyldes diffus forurening fra eksempelvis trafikken og skorstene.

Hvis du støder på forurening, er du forpligtet til at anmelde det til kommunen. Dette gælder uanset, om jorden skal flyttes eller ej. Kommunen vil så vurdere, om forureningen skal fjernes.

Opgaverne omkring jordforurening er delt imellem kommune og region. Du kan læse mere her om regionens arbejde.

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12