You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Flytning af jord og områdeklassificering

Skal du flytte jord, skal du undersøge, om du er omfattet af reglerne for jordflytning.

Du skal anmelde til kommunen, inden jordflytningen sker fra følgende tilfælde:

  • Flytning af forurenet jord fra en ejendom
  • Flytning af jord fra et kortlagt område
  • Flytning af jord fra et areal der anvendes til offentlig vej
  • Flytning af jord (over 1 m3) fra et områdeklassificeret område
  • Flytning af jord fra et lettere forurenet areal
  • Flytning af jord fra et godkendt modtageanlæg til jord

Jorden skal anmeldes via Jordweb. Det er ofte en god ide at kontakte kommunen inden anmeldelsen, så omfanget af analyser kan klarlægges. Husk at indsende anmeldelsen i god tid, da kommunen har 4 uger til at behandle sagen i.

Områdeklassificering

Kommunen har udarbejdet et regulativ, der har udtaget og indtaget områder ud fra historisk arealanvendelse, forureningsforhold mm. Det betyder, at områder, der er omfattet af områdeklassificeringen, primært er den historiske bykerne før ca. 1940, ældre erhvervsområder før 1990, større tekniske anlæg samt uafklarede områder, der bliver omfattet af områdeklassificeringen.

Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. 

Du kan på arealinformation.dk eller via kommunens webgis søge din adresse frem og få vist på kort, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen.

Hvad betyder det at min ejendom er omfattet af områdeklassificering?

Områdeklassificeringen betyder, at når der i fremtiden f.eks. ved byggeri flyttes jord fra din ejendom, skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og der skal foreligge analyser af jorden - med mindre det er under 1 m3 jord, der flyttes.

Der er nogle forholdsregler omkring sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord, som du kan læse mere om her.

Jordflytningsgebyr (erhvervsaffald)

Kommunen opkræver fra den 1. januar 2022 et timegebyr for konkret sagsbehandling af den enkelte jordflytning. Timetaksten er i 2024 500 kr. pr påbegyndte time. Gebyrtaksten reguleres årligt. 

Regningen for gebyret sendes til den virksomhed, der anmelder jordflytningen. Tidsforbruget er fra tidspunktet, hvor vi enten modtager anmeldelsen i Jordweb eller når vi vurdere at der gang i sagsbehandling af en konkret jordflytning. Det vil sige at tidsforbruget ofte starter i forbindelse med forhåndsdialogen, inden anmeldelsen er indsendt. 

Jordregulativ

Kommunen har vedtaget et regulativ for jord. Heri kan du læse om reglerne.

Industri

Brug denne mail, hvis du sende personfølsomme oplysninger

Brug industri@jammerbugt.dk til mails med ikke-personfølsomme oplysninger.

72 57 77 77
industri@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12