You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Væresteder

Jammerbugt Kommune har væresteder i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup. Her kan du læse om værestederne, og hvad de kan tilbyde.

Fakta om værestederne

Målgruppe:

Voksne borgere, der har en sindslidelse, er psykisk sårbare eller pga. andre livsomstændigheder, har alvorlige psykiske problemer. Værestederne er oprettet i henhold til Lov om Social Service §104.

Der kræves ingen henvisning fra kommunen. Du kan komme på eget initiativ eller efter anbefaling fra distriktspsykiatrisk team, egen læge, sagsbehandler, hjemmeplejen, familie, venner, naboer eller andre.

Vil du vide mere om værestederne i Jammerbugt Kommune?

Der er fire væresteder i Jammerbugt Kommune som er placeret  i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup.

Formålet med værestederne er, at du:

  • bliver set, hørt og anerkendt
  • bryder isolationen gennem samvær med ligestillede
  • kan få støtte til at (gen)opbygge dit sociale netværk
  • kan få hjælp til at skabe struktur i din tilværelse

Du kan:

  • komme i cafeen for at snakke og hygge dig
  • deltage i interessegrupper og aktiviteter
  • være med i arbejdsfunktioner
  • deltage i udflugter og ture
  • få individuel og støttende samtale ud fra den kognitive metode
  • modtage NADA efter behov.

Det er gratis at komme på værestederne. Aktiviteter er brugerbetalte. 

Der er en høj grad af brugerindflydelse på værestederne. Der er blandt andet et fælles brugerråd, som repræsenterer brugerne i samarbejdet med Social- og Sundhedsforvaltningen og Jammerbugt Kommunes politikere.

... Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv"

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16.00 og 07.00. Telefonnummeret er 41911718
Akuttelefonen i socialpsykiatrien i Jammerbugt Kommune

Du kan kontakte   

Bredgade 99 9490 Pandrup
Værestedet Åkanden     
72 57 89 05

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Du kan kontakte   

Toftevej 2 9440 Åbybro
Værestedet Solsikken
72 57 89 04

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Du kan kontakte   

Stationsvej 20 9460 Brovst
Værestedet Syrenen
72 57 89 03

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Du kan kontakte   

Parkvænget 27 9690 Fjerritslev
Værestedet Orkideen
72 57 89 06

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Ansvarlig leder

Leder Forebyggelse og Aktivitetstilbud
Kent Langkjær
41912109

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Åbningstider på Værestederne

Værestedet Åkanden

Mandag 9.00-15.00

Tirsdag 10.30-15.00

Onsdag 13.00-15.00 - Ungeaften 15.30-21.00

Torsdag 9.00-15.00

Fredag 9.00-12.00

 

Værestedet Orkideen

Mandag 10.00-15.30                                                           

Tirsdag 13.00-21.00 - Ungeaften 15.30-21.00

Onsdag 10.00-15.30                       

Torsdag 10.00-15.30                                       

Fredag 10.00-12.30           

 

Værestedet Solsikken 

Mandag 9.30-15.00

Tirsdag 9.30-15.00

Onsdag 10.00-15.30

Torsdag 14.00-21.00 - Ungeaften 15.30-21.00

Fredag 9.30-14.00            

 

Værestedet Syrenen

Mandag 12.30-21.00 - Ungeaften 15.30-21.00                         

Tirsdag 10.00-15.30                          

Onsdag 10.00-15.00 

Torsdag 10.00-15.30                            

Fredag 10.00-14.00