You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Støtte- og kontaktteam

Jammerbugt Kommune tilbyder en støtte- og kontaktpersonsordning til personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug og særlige sociale problemer.

Hvad er Støtte- og kontaktpersonordningen?

Støtte-kontaktpersonsordningen er et uvisiteret tilbud til borgere over 18 år, der har en sindslidelse eller særlige sociale problemer, misbrug eller ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Henvendelse kan ske fra den enkelte borger, pårørende, sagsbehandlere, praktiserende læger og andre.

Der kan udarbejdes samarbejdsaftale om kontaktens omfang og indhold. Det er frivilligt og samarbejdsaftalen vil i givet fald blive opbevaret hos brugeren af ordningen.

Der sker i øvrigt ingen registrering udover optælling af antal brugere af ordningen.

Hvem kan benytte støtte- og kontaktpersonordning?

Støtten kan eksempelvis gives til dig, hvis du:

  • Har svært ved at være sammen med andre mennesker som følge af psykisk sygdom/psykiske problemer.
  • Er tilbøjelig til at isolere dig og har brug for støtte til kontakt til de etablerede tilbud.
  • Har behov for personlig samtale om din livssituation.
  • Har behov for råd og vejledning
  • Har behov for støtte til ledsagelse i særlige situationer
  • Har behov for afgrænset støtte til praktiske gøremål efter hjælp til selvhjælpsprincippet
  • Har brug for afklaring vedrørende et eventuelt fremadrettet behov for støtte og vejledning.

Har du brug for kontakt til en støtte-kontaktperson kan du ringe til den person, der er tilknyttet det område, hvor du bor.

Der er tilknyttet en støtte-kontaktperson til værestederne i Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev.

Formålet er, at styrke dine muligheder for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen og derved benytte samfundets muligheder og etablerede tilbud. I samråd med dig kan støtte-kontaktpersonen understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført.

Støtten er ikke visiteret og iværksættes efter et individuelt skøn fra støtte-kontaktpersonen.

Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv.

Har du brug for at komme i kontakt os?

Aabybro 4191 1745

Pandrup 4191 1579

Brovst 4191 2153

Fjerritslev 4191 1150

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

- er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16 og 7. Telefonnummeret er 41 91 17 18.
Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

Ansvarlig leder

Leder Forebyggelse og Aktivitetstilbud
Kent Langkjær
41912109

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Du kan også kontakte

Forebyggelse og Aktivitetstilbud
72 57 71 56