You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

ABC gruppeforløb

Gør noget sammen med andre

ABC gruppeforløb. Gør noget sammen

Fællesskaber er vigtige for mental sundhed. Det at gøre noget meningsfuldt samme med andre øger livskvaliteten.

Et ABC gruppeforløb varer 20 uger, hvor du mødes 1-2 gange om ugen sammen med andre ligesindede. På møderne snakker vi om det der optager dig, laver aktiviteter sammen, tager på ture ud af huset og besøger foreninger og lignende.

Gruppemøderne ledes af en facilitator som hjælper med at få møderne afviklet.

Kan du svare ja til eller flere af nedenstående udsagn er et ABC-gruppeforløb måske noget for dig:

  • Jeg har svært ved at komme ud ad døren og møde andre mennesker
  • Jeg har brug for hjælp i hverdagen for at få tilværelsen til at fungere
  • Jeg føler mig ofte ensom
  • Jeg har brug for støtte og hjælp til at indgå i sociale relationer.
  • Jeg modtager bostøtte
  • Jeg føler mig motiveret til at få ændret min livssituation.

Mange har allerede deltaget i et ABC gruppeforløb. Du kan se en række små film om deres oplevelser med gruppeforløbene her:

Keramikcafe 1

Keramikcafe 2

Bueskydning

Jan Vagn Kristensen fortæller

Dennis Ulstrup fortæller

Vil du vide mere?

Kontakt Birgitte Skotte Larsen, tlf. 4191 1482 eller mail: bsl@jammerbugt.dk

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Find vores brochure om ABC-gruppeforløb her.

Fakta om ABC gruppeforløb

  • ABC-forløb gennemføres i et partnerskab mellem Social og Boligstyrelsen og 6 danske kommuner.
  • Projektperioden løber fra 2022 til 2025
  • Målgruppen er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Deltagerne skal kunne have glæde af et gruppeforløb og være indenfor målgruppen for servicelovens §82a (gruppebaseret hjælp) og §85 (bostøtte)

Læs mere her

Ansvarlig Leder

Leder Forebyggelse og Aktivitetstilbud
Kent Langkjær
41912109

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.