You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bostøtte

Bostøtteordningen er et tilbud til dig over 18 år med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Fakta om bostøtten

Tilbuddet er målrettet den enkelte borger med det formål, at den enkelte opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig indgriben fra offentlige instanser.

Der er bostøttemedarbejdere tilknyttet værestederne i Brovst, Aabybro, Pandrup og Fjerritslev. Bostøtten leveres som udgangspunkt på værestederne enten som individuelle forløb eller som gruppeforløb, eller online forløb. Der er herudover mulighed for, at bostøtten kan leveres i eget hjem i særlige tilfælde.  

Hvad er bostøtte?

Bostøtten leveres med afsæt i en rehabiliterende tilgang, hvor vi har fokus på den enkeltes individuelle og konkrete mål. Der er tale om et bredt udvalg af socialpædagogiske aktiviteter og støtteforanstaltninger til at understøtte dine muligheder for at optræne, fastholde eller udvikle dit funktionsniveau. Dette kan eksempelvis omfatte

  • Vejledning og rådgivning
  • Støtte til at forstå og handle på post
  • Støtte til overblik over økonomi
  • Motivering til hjælp til selvhjælp til at strukturere og udføre dagligdags gøremål, fx personlig hygiejne, rengøring, indkøb, læge og tandlægebesøg mm.
  • Støtte til fastholdelse eller styrkelse af funktionsevne
  • Støtte til at opbygge og fastholde kontakt til netværk og andre relevante parter
  • Støtte til fastholdelse af behandling

Støtten til opgaverne bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering af dine funktionsevner, ressourcer og støttebehov. Støtten reguleres gradvist ved løbende opfølgningsmøder. Der forventes, at du er motiveret for at modtage støtten og at du deltager ud fra dine forudsætninger.

Akuttelefonen i Socialpsykiatrien

- er et tilbud, der kan anvendes af borgere i Jammerbugt kommune. Tilbuddet er åbent alle dage mellem 16.00 og 07.00. Telefonnummeret er 41911718

... Vi støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit liv"

Ansvarlig leder

Leder Forebyggelse og Aktivitetstilbud
Kent Langkjær
41912109

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.

Kontakt til

Bostøtten - Forebyggelse og Aktivitetstilbud
72 57 71 56

Du må ikke sende personfølsomme oplysninger til denne mailadresse. Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jammerbugt Kommune skal du sende via sikker mail. Du finder information om sikker kommunikation under Kontakt og åbningstider.