You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

V. Hjermitslev

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for V. Hjermitslev.

Om V. Hjermitslev

Vester Hjermitslev er en landsby med masser at byde på. Her er kort afstand til både Vesterhavet og natur, som f.eks. Vildmosen og også kort afstand til motorvejen som sikrer nem forbindelse til resten af landet.

Selvom vi bor i en lille by, er vi stærke. Vi arbejder sammen for at gøre byen attraktiv for alle og vi har en god tradition for fælles projekter i byen. Således har vi i fællesskab skabt en grøn oase på flere tønder land med shelters, bålplads, søer og stier. Her mødes folk på kryds og tværs. Spejdere og dagplejere, unge og gamle, lokale såvel som besøgende.

Friluftsrådet har med deres omtale været med til at gøre Oasen kendt. Ligeledes har vi sikret byggeriet af Forenings og Kulturhuset Lunden, det lokale samlings- og aktivitetssted, der bl.a. gennem Lokale & Anlægsfondens støtte og omtale er blevet kendt over hele landet.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, V. Hjermitslev og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

At få udbredt de gode historier om Vester Hjermitslev.

At få flere tilflyttere og mere erhverv til vores område.

At styrke fællesskabet de forskellige foreninger imellem, samt udvikle og sikre flere fritidsaktiviteter.

At initiere og gennemføre projekter, der kan være med til at fastholde og tiltrække nye borgere.

Vores organisering

Karen Sørensen er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Vester Hjermitslev arbejder ud fra en paraplyorganisation, som består af deltagere fra Vester Hjermitslev borgerforening, Vester Hjermitslev Boldklub (VHB) samt Vester Hjermitslev Pensionistforening.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter:

  • Mere fællesskab og flere aktiviteter i byen – både i Lunden, i Oasen og på den nedlagte skole.
  • Se, udvikle og udbygge nye muligheder med udgangspunkt i de faciliteter, der allerede findes i Lunden og Oasen.
  • Insekthoteller ved indfaldsvejene og i byen
  • Dannebrogsstandere gennem byen
  • Beplantning af ledige grunde i byen

Vores lokale kontaktperson

V. Hjermitslevs repræsentant i Landdistriktsrådet

Karen Sørensen

0303angelique@gmail.com

51 74 13 14

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk