You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Øland - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Øland.

Om Øland

Øland, som består af byerne Vesterby, Hammershøj og Østerby, har en rigtig speciel atmosfære. Det synes vi øboere i hvert fald. Og ja, vi betegner stadig os selv som øboere, selvom Øland for længst er blevet forbundet med fastlandet via diger og dæmninger. Faktisk har byens historie sat dybe spor i os alle, og naturen minder os om den hver dag. Herude er der kun natur for øjet, og så langt øjet rækker.

Øland-området har stor betydning for adgangen til Limfjorden samt for oplevelse af kulturspor som et herregårdslandskab og datidens mølletype. Den tidligere skole på Øland, Øland-Langeslund Skole, blev nedlagt i 2011, men er efterfølgende omdannet til Medborgerhuset, som i dag drives af Netværk Øland og er et velfungerende hus med rigtig mange aktiviteter for hele lokalområdets borgere.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Øland og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Fastholde indbyggertallet og institutionerne.

Tiltrække tilflyttere - føre ånden i medborgerhuset videre ’alle er velkommen’.

Til stadighed udvikle Øland i form af nye tiltag.

Bruge naturen som et aktiv.

Vores organisering

Birgitte Kvist er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Netværk Øland er dannet som en paraplyorganisation for alle foreninger/grupper på Øland. Netværket skal varetage de overordnede interesser og koordinere aktiviteter samt lave fælles aktiviteter. Desuden driver Netværk Øland - Øland Medborgerhus.

Bestyrelsen for Netværk Øland vælges blandt foreningerne/grupperne på Øland.

Derudover har vi Øland Beboerlaug, som laver arrangementer for Øland.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter:

  • Styrke samarbejdet mellem Ølands Foreninger.
  • Udvikle Øland Medborgerhus.
  • Udbygning af stiforbindelser.
  • Halloween arrangement.
  • Sociale arrangementer.
  • Forskønnelse på Øland.
  • Lokalhistorisk Udvikling

Vores lokale kontaktperson

Ølands repræsentant i Landdistriktsrådet

Birgitte Kvist

gitte@kvistmail.dk 

24 63 29 84

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk