You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Aabybro - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Aabybro.

Om Aabybro

Aabybro er den største by i Jammerbugt Kommune med godt 6.100 indbyggere. Byen er populær blandt tilflyttere, og har gennem de seneste år oplevet et støt stigende indbyggertal. Børnefamilierne er især glade for Aabybro, som foruden et stort udvalg af daginstitutioner tilmed har fået bygget en helt ny skole til den yngste generation.

I Aabybro er der et livligt handelsliv med stort udvalg af både specialbutikker og dagligvareforretninger, ligesom man også finder hyggelige cafeer, bager, blomsterbutikker med mere i byen. Det er også i Aabybro, at Jammerbugt Kommunes store Kultur- og Erhvervscenter ligger. Her er der flere gange om året koncerter med nogle af Danmarks populære kunstnere. 

I Aabybro er der masser af plads, frisk luft og højt til himlen. Alligevel er du aldrig langt fra resten af verden. På blot et kvarter kan du nå lufthavnen og komme til både København og udlandet på kort tid. Og ellers har du mulighed for at tage en af de talrige busser, der fører dig ind til storbyen Aalborg.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Aabybro og omegn, vil først og fremmest arbejde for at:

Aabybro skal være et godt sted at leve, vokse op og virke i.

Vi vil styrke fællesskabet i byen gennem flere grønne arealer med plads til at mødes på tværs af generationer og ikke mindst gennem en stærkt opbakning af arrangementer i byen.

Vi vil fremme det gode fritidsliv for alle aldre gennem et rigt kulturmiljø, gode rekreative forhold, gennem plads til sunde fællesskaber m.m.

Vi vil styrke infrastrukturen med gode og sikre forhold for gående og cyklister.

Sikre et godt børne- og ungdomsliv i byen, så man også har lyst til at bosætte sig her som voksen.

Vi vil forblive en attraktiv tilflytter-by for børnefamilier gennem gode daginstitutioner og skoler.

Vi vil styrke kulturlivet i byen, til glæde for alle generationer.

 

Vores organisering

Anders Christiansen er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Aabybro har mange aktive foreninger, som til sammen arbejder for at gøre byen til et godt sted at leve, vokse op og virke i. Især kan byens Borgerforening og Handelsstandsforening nævnes som værende aktive for varetage hele byens interesser.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede lokale projekter:

 • Gode arrangementer for alle generationer
  • Byfest, Sankt Hans, Børnekarneval, Koncerter. Julearrangementer mm.
 • Gode rekreative forhold som fremmer det gode fritidsliv.
  • Flere rekreative stiforløb i byen
  • Stiforløb rundt om byen (cykelsti/fortov eller lign.)
  • Plads til de uorganiserede fællesskaber
  • Nye sportsaktiviteter - fx Paddleboards
  • Udvikling af Aabyskoven
 • Flere grønne fællesarealer fordelt rundt omkring i byen for at styrke fællesskabet. Arealer så som,
  • Legepladser, Udendørs fitnesspladser, aktivitetspladser, bålpladser, trafikskole mm
  • Shelterplads
 • Styrke kulturlivet for alle generationer
  • Kulturhus
 • Bakke op om hinandens aktiviteter, foreningerne på tværs
  • Fælles kalender
 • Pleje og udvikling af foreningslivet
  • Udvikling af nuværende faciliteter
  • Udvikling af nye faciliteter (fx Paddeltennis)
 • Forbedre infrastrukturen - sikre gode forhold for gående og cyklister
  • Lygtepæle på vejene i udkanten af byen
  • Nye områder skal kobles bedre sammen med byen med gode forhold for bløde trafikanter.
 • Unge-venlig by
  • Aktiviteter for unge
  • Plads til de unge

Vores lokale kontaktperson

Aabybros repræsentant i Landdistriktsrådet

Anders Christiansen

anders@stineoganders.dk

25 27 72 37

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk