You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ørebro - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Ørebro.

Om Ørebro

Vi mener, at et aktivt liv er en grundlæggende menneskeret og et behov, der beriger livet for mennesker med forskellige kulturer, nationer, sprog og køn. Aktivitet kræver motiverende og funktionelle idræts- og fritidsfaciliteter.

Vi er forpligtet til at kæmpe for bæredygtige og højkvalitets indendørs og udendørs sports- og fritidsfaciliteter, der er fuldt inklusive, universelt tilgængelige og socialt relevante.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Ørebro og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Samlingssal

Vi vil forsat bevare vores attraktive skole med tilgang fra eget skoledistrikt og andre kommuner

De rekreative områder i og omkring Ørebro udvikles, så det bliver endnu mere attraktivt for børnefamilier, eventyrlystne, ældre, eller borgere der er livsnydere og vil dyrke deres indre ro og velvære – der skal være oplevelser for krop og sjæl

Det skal være attraktivt at være erhvervsdrivende i Ørebro med god støtte og sparring for lokalområdet

Aktiviteter og gode historier fra Ørebro skal kommunikeres ud til borgere i skoledistriktet og det øvrige Danmark/Norden (synlighed)

Ørebros området skal være attraktivt for nuværende beboere, tilflyttere, turister og forretningsfolk

Vi er motorikkens/sindets centrum – for det hele menneske hvad enten man er ”high or Low arousal”

At børn der ønsker plads i vuggestuen, dagplejen, børnehaven eller skolen i vores område skal have plads

Landsbypedel

Bosætning

Vores organisering

Kim Kjeldsen er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Ørebro Landsbyråd er en paraplyorganisation, hvis formål er at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for Ørebro-området samt medvirke til at løse fælles problemer. Ørebro Landsbyråd kan være talerør for Ørebro området udadtil.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

 

Prioriterede projekter

Kultur- og foreningshus - Mødestedet for fællesskaber


Sceneanlæg stationært/mobilt


Opbevaring af rekvisitter fælles ”bank” lokalitet til do.


Sociale arrangementer


Styrke fællesskaber – skabe mulighederne for at mødes på tværs og understøtte med rekvisitter/materialer


Udbygning af rideskolen, opvarmningsbanen, cafe udsalg og indendørs aktivitetsrum i gl. cafeteria.


Cykelsti fra Skerping op til banen mod Skræm. Mere sikker skolevej gener


Stier (cykelstier, ridestier og gangstier) i området. Udbygning og skiltning.


Skovrejsning.


Nedrivning af udtjente bygninger.


PR

 

 

Nye projekter, idéer og initiativer som kan gavne vores lokalområde

Legepladser i området udbygges, der oprettes nye.

Rekreative områder holdes opdateret og udvides, der kan oprettes nye.

Understøttelse og udvikling af alle foreninger i området.

Tværfaglig vidensdeling mellem erhverv (lokalt) og unge/skoleelever

Pump track bane

Bæredygtigt udvikling af områdets kulturcenter med fokus på sundhed og energibesparelse

Udendørs instrumenter.

Multisal            

Oversigt over seværdigheder og indtegne disse på kort

Plads for autocamper

Indtegne hjertestarter på kort

Mulighederne for egen samtalebus/PR bus/skolebus/lokalbus/minibus

Mobil sauna.

Udsigtstårn i GL. Losseplads

Skøjtebane

Vores lokale kontaktperson

Ørebros repræsentant i Landdistriktsrådet

Kim Kjeldsen

doritkim@gmail.com

4080 3270

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 4191 2454 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 4191 2897 eller akv@jammerbugt.dk