You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ørebro - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Ørebro.

Om Ørebro

Vi mener, at et aktivt liv er en grundlæggende menneskeret og et behov, der beriger livet for mennesker med forskellige kulturer, nationer, sprog og køn. Aktivitet kræver motiverende og funktionelle idræts- og fritidsfaciliteter.

Vi er forpligtet til at kæmpe for bæredygtige og højkvalitets indendørs og udendørs sports- og fritidsfaciliteter, der er fuldt inklusive, universelt tilgængelige og socialt relevante.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Ørebro og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

Samlingssal

Vi vil forsat bevare vores attraktive skole med tilgang fra eget skoledistrikt og andre kommuner

De rekreative områder i og omkring Ørebro udvikles, så det bliver endnu mere attraktivt for børnefamilier, eventyrlystne, ældre, eller borgere der er livsnydere og vil dyrke deres indre ro og velvære – der skal være oplevelser for krop og sjæl

Det skal være attraktivt at være erhvervsdrivende i Ørebro med god støtte og sparring for lokalområdet

Aktiviteter og gode historier fra Ørebro skal kommunikeres ud til borgere i skoledistriktet og det øvrige Danmark/Norden (synlighed)

Ørebros området skal være attraktivt for nuværende beboere, tilflyttere, turister og forretningsfolk

Vi er motorikkens/sindets centrum – for det hele menneske hvad enten man er ”high or Low arousal”

At børn der ønsker plads i vuggestuen, dagplejen, børnehaven eller skolen i vores område skal have plads

Landsbypedel

Bosætning

Vores organisering

Kim Kjeldsen er byens landdistriktsrådsrepræsentant.

Ørebro Landsbyråd er en paraplyorganisation, hvis formål er at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for Ørebro-området samt medvirke til at løse fælles problemer. Ørebro Landsbyråd kan være talerør for Ørebro området udadtil.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Nyt og langsigtet

 • Stor samlingssal med følgende faciliteter:
  • Overnatningsmuligheder for danske og internationale  studerende og forskere.
  • Laboratorie hvor der kan undersøges på materialer, efter man har været i felten.
  • Møderum
  • Squash-baner 
  • Kunstgræs
  • Bueskydning
  • Klubhus Boldklub
  • Klubhus til spejdere
  • Klubhus til husmoderforeningen
  • Mulighed for forelæsninger
  • Fordybelsesrum
  • Kreativitetsrum

Tanken med samlingssalen er at få en langsigtet udvikling, som indregner energi og klimaforandringer. Gerne bygget i genbrugsmaterialer.

Rekreative områder udbygges - velfærd, motorik m.v.

Vi vil fortsat have fokus på krop og sjæl, og derfor fortsat arbejde på at udbygge vores rekreative områder.

 • Multi function area
 • Wellness område - spa, sauna, vildmarksbad m.v.
 • Motorikbane
 • Cykelbane
 • Motion for voksne
 • Skøjtebane
 • Legepladser
 • Flere faunastriber ved indfaldsvejene.

Bosætning

Vi vil fortsat arbejde på, at andre får et større kendskab til vores område.

 • Events - frugtfestival, madfestival, musik m.v.
 • Diverse PR - flag, telt, folder, sociale medier, beach flag m.v.
 • Byforskønnelse - nedrivning og oprydning
 • Oplevelser - borgere kan f.eks. komme og få en wellness-oplevelse på en dertil indrettet plads
 • Øge bosætningen, så vi som minimum bevarer indbyggertallet.
 • Skabe arbejdspladser
 • Støtte erhvervslivet
 • Vi skal være kendt i Danmark og Norden
 • Folder/avis som uddeles 2-4 gange om året

Infrastruktur

 • Cykelsti fra Skerping op til banen mod Skræm. Mere sikker skolevej generelt
 • Indtegne stier (cykelstier, ridestier og gangstier) på kort
 • Oversigt over seværdigheder og indtegne disse på kort
 • Plads for autocamper
 • Indtegne hjertestarter på kort
 • Kommunal/fælles skiltning til stier
 • Mulighederne for egen skolebus/lokalbus/minibus
 • Adgang fra luften: start-/landingsbane øst/vest-vendt 800 m

Skole

 • Skoleudvikling på Ørebroskolen SI
 • Renovering af skolen

Vores lokale kontaktperson

Ørebros repræsentant i Landdistriktsrådet

Kim Kjeldsen

doritkim@gmail.com

4080 3270

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 4191 2454 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 4191 2897 eller akv@jammerbugt.dk