You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Blokhus/Hune - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Blokhus/Hune.

Om Blokhus/Hune

Vi forstår godt, hvorfor folk holder ferie i Blokhus/Hune. Vi har nemlig en af Nordeuropas bedste strande med fint hvidt sand – og med Fårup Sommerland kun 6 km væk. Men området er levende og spændende året rundt.

Et stenkast væk kan du opleve fantastisk kultur i form af Skulpturparken, eller du kan nyde de farverige blomster i Haven i Hune. Derudover er vi i Blokhus/Hune ekstra glade for aktive børnefamilier. Og vi gør alt for at værne om dem.

Som en del af byens skønne klitplantage finder du Gateway Blokhus med sjove aktiviteter for hele familien. Så hop i træningstøjet og prøv vores 8 km mountainbikerute eller nyd en hyggelig stund rundt om bålet med familien.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Blokhus/Hune og omegn, vil først og fremmest arbejde for at:

At have fokus på det levede liv.

At sikre fortsat udvikling af forretningslivet.

Samt have fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen.

Vores organisering

I Blokhus/Hune er Jan Bjørn Hansen landdistriktsrepræsentant.

I Blokhus/Hune tegner borgerforeningen og tildeles destinationen udviklingsarbejdet.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

 

Prioriterede projekter i 2023-2024

Blokhus Rambla

Der bør arbejdes videre med at få løst problemerne med den megen færdsel mellem Hune og Blokhus og en opdeling af den gående og den cyklende trafik, vil være til stor gavn, og være med til at binde de 2 byer mere sammen.

Fjernvarme i Hune og Blokhus

Der er allerede nedsat en arbejdsgruppe som undersøger muligheden for at man i løbet af de kommende år kan få fjernvarme til Hune og Et delmål heri er at få storforbrugerne i området så hurtigt som muligt med på fjernvarme.

Bosætning 

Herunder orientering til tilflyttere især relevant pga. øget bosætning i Blokhus/Hune.

Udvikling af området

Herunder etablering af legeplads på Mølleplads eller ved Hune Kirke.

 

Øvrige fremtidige projekter og idéer

 

Fritidsaktiviteter:

Fortsat udvikling af Gateway:

  • Udsigtstårn ved Nørresø
  • Skovtårn a la Sjælland
  • Hytter til overnatning i træerne i plantagen
  • Større parkeringsplads ved Gateway udvide ved Th. Henriksen Vej på Hunetorpvej.
  • Skiltning/piktogrammer ved Gateway
  • Vedligeholdelse af toiletter ved Gateway

Musikforening orkester, kor eller

 

Anlæg og forskønnelse:

Trafik og veje (TMU)

  • Fastholde at autocampere skal holdes væk fra nedkørsel til Blokhus strand
  • Bilfri indhegning på begge sider af bækken
  • Hastighedsbegrænsning i Hune ud af Pirupvej til byskilt
  • Flere parkeringspladser især i Blokhus
  • Aflastningsvej til stranden
  • Fastholde parkeringsplads på Mølleplads
  • Flere handicapparkeringspladser
  • Vedligeholdelse af grusvej ind til Gateway
  • Flere affaldsspande ved fortov og cykelsti
  • Skiltning til eksisterende toiletter
  • Affaldsspande med ensartet udseende
  • Cykel/gangsti fra Hune/Blokhus til Pandrup

Blokhus Torv

  • Forskønnelse af torvet – skabe hygge og flere siddepladser
  • Toiletforhold ved større events på torvet
  • Byportal med digital byvandring med QR-rutekort over seværdigheder og historier samt events i byen.

Blokhus generelt

  • Fortsat understøttelse af skøjtebane samt udsmykning af byen
  • Blokhus Krabbefestival, kystkultur, bæredygtigt, socialt og turisme
  • Fortsat bidrag til musik på torvet
  • Fortsat udvikling af events i hele destinationsområdet
  • Legeplads ved pladsen ved Møllevej.
  • Sti på stranden ned til havet – handicapvenlig
  • Minibadehuse til opsætning rundt om i byen, hvor forskellige kunstnere kunne booke sig ind og vise deres ”kunst” og andre ideer.

Hune

  • Hune-Blokhus fælleshus – multihal – skaterbane
  • Legeplads i Hune, med petanque bane
  • Offentligt toilet i Hune
  • Byportal med mulighed for digital information om events i området

Vores lokale kontaktperson

Blokhus/Hunes repræsentant i Landdistriktsrådet

Jan Bjørn Hansen

art@janbjorn.dk 

50 69 36 85

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk