You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kulturprisen 2022

Frem til 14. september 2022 er der mulighed for at indsende forslag til, hvem der i 2022 skal vinde Jammerbugt Kommunes kulturpris.

Om Kulturprisen

Prisen uddeles i forbindelse med Jammerbugt Kommunes kulturuge, som afvikles i uge 40. Se programmet for kulturugen på kulturblad.dk.

Formålet med præmieringen er at anerkende en person eller et netværk, der:

  • har bragt kunst og kultur til Jammerbugt Kommunes borgere - og som har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst eller det almene kulturelle område.
  • har sat synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune - og har kunst og kultur i sit hjerte.
  • står for høj kvalitet og har gode formidlingsevner, som medvirker til, at der sættes spor.
  • har været igangsætter og har givet inspiration til andre - samt skabt interesse for aktiviteter inden for kunst- og kulturlivet.

Vinderen udpeges af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget efter indstilling fra Kulturelt Samvirke. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal.

Indstil kandidat til Kulturprisen 2022

Du indstiller din kandidat til modtager af årets kulturpris ved at skrive nogle linjer om, hvorfor du mener, at netop denne kandidat fortjener prisen.
Indsend indstilling til Kulturprisen 2022

Uddeling af Kulturprisen 2022

Kulturprisen uddeles søndag 9. oktober kl. 14 på Tranum Strandgård.
Tilmeld dig arrangementet (gratis)

Kontaktperson

Kulturkonsulent
Ulla Tjell
4191 2936

Kulturprismodtager 2021

Søndag 10. oktober 2021 kunne Kulturministeren overrække Jammerbugt Kommunes Kulturpris for første gang. Den gik til Birthe Holmgaard for hendes arbejde for og med Tranum Strandgård.

Birthe Holmgaard har været formand for Tranum Strandgård i længere årrække frem til 2019 og arbejder fortsat for stedet. I den tid er der kommet censurerede udstillinger på Tranum Strandgård.

Prismodtageren har været med til at etablere et værksted, hvor kunstnere og andre kan komme og male, lave keramik og få undervisning. Her er etableret to kunstnerboliger, hvor kunstnere kan bo til en overkommelig pris og hvor kunstnerne forpligter sig til at lave en udstilling og andre kunstneriske aktiviteter, mens de er på Strandgården. Her er kunstneriske børneaktiviteter i samarbejde med skolen. F.eks. ”Dyr der ikke kom med i Noas ark”. Udover sit frivillige virke på Tranum Strandgård er Birthe Holmgaard selv udøvende maler og har sit Atelier Tantè med kunststi og galleri, der er åbent for offentligheden.

Som det fremgår, har Birthe Holmgaard gjort meget både for Tranum Strandgård og for at sætte synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune. Birthe retter sit frivillige arbejde mod professionelle kunstnere, hvor hun har arbejdet for at skabe rammer, der tilgodeser både den kunstneriske praksis, den høje kvalitet og det at få kunsten ud til borgere, børn som voksne, i Jammerbugt Kommune. Birthe har helt afgjort kunst og kultur i sit hjerte. På denne baggrund overrakte Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen Kulturprisen til Birthe Holmgaard på Tranum Strandgård i forbindelse med afslutningsarrangementet for Jammerbugt Kulturuge40.