You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Alkoholbevilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et sæt retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger. Den almindelige lukketid for restaurationer og andre serveringssteder, hvor der er offentlig adgang generelt, er fastsat til kl. 2 i Jammerbugt Kommune.

Søg eller forny alkoholbevilling

Forny eller ansøg om alkoholbevilling på politiets hjemmeside.
Gå til Politiets hjemmeside for at søge alkoholbevilling

Hvem skal have alkoholbevilling?

Virksomheder der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Hvem kan få alkoholbevilling?

Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser:

  • er fyldt 21 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget og er 18 år
  • ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
  • ikke er umyndig eller under værgemål
  • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra restaurationsdrift

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber m.v., der opfylder følgende betingelser:

  • selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
  • direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2 og 3 og
  • der ikke foreligger forhold, som efter § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling
  • der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16 stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelse af bevilling

Hvem giver alkoholbevilling?

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid m.m.

Midlertidig bevilling gives af politiet.

Bevillingsnævnet holder møder efter behov.

Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling mm., kan hentes på politiets hjemmeside.

Ansøgningen sendes til: 
Nordjyllands Politi
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
njyl@politi.dk

Politiet undersøger, bl.a. sammen med Plan- og Miljøafdelingen, om betingelserne for at få alkoholbevilling er opfyldt, herunder om der ud fra bygnings-, brand- og miljømæssige forhold kan gives tilladelse til restaurationsdrift. Sagen sendes herefter til behandling i Bevillingsnævnet.

Læs om retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger vedtaget af Kommunalbestyrelsen

Bevillingsnævnet

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9490 Aabybro 

Lone Hilmer
Tlf. direkte: 7257 7403
hil@jammerbugt.dk