You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Udeservering

Tilladelse til udeservering gives normalt kun sammen med en alkoholbevilling og kun til virksomheder med næringsbrev.

Bevillingsnævnet har ændret retningslinjerne for udeservering i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger. Reglerne er blevet ændret på foranledning af en række restauratører i Blokhus.

Der er nu taget hensyn til årstidsbestemte begrænsninger. Der er kommet mere fleksible regler vedr. musik, grilning m.v. ved særlige event-arrangementer m.v. Revideringen er foregået i samarbejde med Vækst- og Udviklingsforvaltningen, som også skal administrere og godkende ansøgninger til de særlige event-arrangementer.

Se retningslinjer for udeservering

Ansøg om udeservering

Læs folder vedr. skilte, udeservering, musik og støj i Blokhus

Bevillingsnævnet

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9490 Aabybro 

Lone Hilmer
Tlf. direkte: 7257 7403
hil@jammerbugt.dk