You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bevillingsnævnet

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid m.m.

Nævnets sammensætning

Mogens Christen Gade, Borgmester 

Ulla Flintholm, medlem af Kommunalbestyrelsen

René Rosenkrans, medlem af Kommunalbestyrelsen

John Andersen, Direktør

Villy Jæger, Direktør

John Lamp Henriksen, Vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi

Poul Anker Andersen, Revisor