You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Leverandørgodkendelse - hjemmepleje

Godkendelse af leverandører der anmoder om godkendelse som leverandør til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

Frit valg for hjemmeplejeydelser

Frit valg på ældreområdet giver private leverandører større adgang til at levere personlig pleje og praktisk hjælp til kommunens borgere.

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst to leverandører af ydelserne, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen.

Det frie valg betyder, at borgerne får mulighed for frit at vælge, hvem der skal levere den hjælp, som kommunen har truffet beslutning om. Leverandørerne kan derfor ikke garanteres en minimumsomsætning på ydelsen.

Håndtering af frit valg i Jammerbugt Kommune
Det frie leverandørvalg i Jammerbugt Kommune tilvejebringes på følgende måde:

  • Godkendelsesmodellen, hvor kommunen godkender de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav
  • Fritvalgsbeviser til borgerne, hvor der ikke er en godkendt leverandør under godkendelsesmodellen

Ansøgning om godkendelse som fritvalgsleverandør
Alle interesserede leverandører hente informationer og godkendelsesmateriale herunder, vedrørende frit valg af leverandører af hjemmehjælp. Af materialet fremgår de krav og øvrige betingelser, som leverandører af hjemmehjælp skal opfylde for at blive godkendt i Jammerbugt Kommune. 

Leverandøren skal anvende anmodningsblanketten, som udfyldes og indsendes på mail til ssb@jammerbugt.dk, Mrk.: ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør”

Ansøgningsfrist
Jammerbugt Kommune godkender leverandører under godkendelsesmodellen to gange årligt med kontraktstart 1. marts og 1. oktober.

Ansøgningsfristen er hvert år:

  • 5. januar, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med kontraktstart 1. marts.
  • 15. juni, kl. 12.00 for leverandører, som anmoder om godkendelse med kontraktstart 1. september.

Aftalen

Bilag 1 - Anmodning

Bilag 2-4

Bilag 5

Kort over kommunens plejedistrikter

Spørgsmål og svar til godkendelsesordning

Fritvalgsbeviser
Borgere, som ikke har mulighed for at modtage hjælp fra en godkendt fritvalgsleverandør under godkendelsesordningen har mulighed for at ansøge om et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset giver borgeren mulighed for selv at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed om at levere hjemmeplejeydelser, som er omfattet af fritvalgsbeviset. 

Borgere, som modtager hjælp efter fritvalgsbeviset skal dog være opmærksomme på, at dette ophører med et varsel på tre måneder, hvis der efterfølgende godkendes en leverandør under godkendelsesordningen, som kan varetage opgaverne omfattet af fritvalgsbeviset.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Hjemmehjælp