You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Indkøb, udbud og leverandører

Se aktuelle udbud, hvordan du bliver leverandør til Jammerbugt Kommune og kommunens EAN-numre.

Aktuelle udbud i Jammerbugt Kommune

Annoncering af udbud og indhentning af tilbud som er omfattet af reglerne om annoncering efter Tilbudsloven og udbudsdirektiverne.

Sådan bliver du leverandør

Her finder du al information, som er værd at vide for leverandører til Jammerbugt kommune. Det er vores målsætning, at de lokale virksomheder har mulighed for at deltage som tilbudsgivere i kommunen.

Leverandørgodkendelse - hjemmepleje

Godkendelse af leverandører der anmoder om godkendelse som leverandør til praktisk hjælp og/eller personlig pleje.

EAN-numre og elektronisk fakturering

Som leverandør til Jammerbugt Kommune skal du skal sende din faktura elektronisk og påføre den et EAN-nummer.