You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ungeenheden

Ungeenheden er en indsats for unge i alderen 15-29 år. Ungeenheden arbejder for at unge, som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan.

Kontakt Ungeenheden

Sådan kommer du i kontakt med Ungeenheden som borger eller virksomhed

Uddannelseshjælp

Er du blevet ledig, og opfylder du betingelserne, kan du søge uddannelseshjælp via Borger.dk

UU-vejledning

Grundskolevejledning, ungevejledning, uddannelsesparathed, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Pårørende til en ung?

Har du forældremyndigheden til en ung under 18 år, kan du henvende dig på den unges vegne, og du kan både give og modtage informationer om dit barn