You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ung i Jammerbugt

Se hvilke tilbud og muligheder der er i Jammerbugt Kommune for dig.

Fritidspas

I Jammerbugt Kommune skal alle børn og unge have mulighed for et aktivt og rigt foreningsliv.

Gratis rådgivning til unge

Alle unge mellem 15 og 25 år tilbydes gratis og anonymt, rådgivning og samtaler.

Ungeaftener

Er du mellem 18 og 30, har du udfordringer, mangler du et netværk eller nogen at være sammen med?

Ungeenheden

Ungeindsatsen for unge i alderen 15-29 år. Ungeenheden arbejder for at unge, som har behov for hjælp, støtte og rådgivning, får en samlet og helhedsorienteret indsats og plan

Jammerbugt Ungdomsskole

Jammerbugt Kommunale Ungdomsskole tilbyder fritidsmuligheder for børn og unge i alderen 7. kl.- 17 år. Ydermere tilbyder Ungdomsskolen juniorklubber for 4.-6. klasse samt ungdomsklub for 7. kl.-17 år.

Ungerådet

Jammerbugt Ungeråd er ungdommens stemme, der bliver hørt på det voksenpolitiske niveau.

Ungdomsboliger

Der findes både almene og selvejende ungdomsboliger og kollegier over hele landet. I mange tilfælde skal du være studerende for at få en ungdomsbolig.

Ungdomskort kollektiv trafik

Et Ungdomskort er et Pendlerkort til bus og tog, som du kan købe med rabat, hvis du er studerende på en SU-berettiget ungdoms- eller videregående uddannelse, eller hvis du er mellem 16 og 19 år