You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Indskrivning til skole og SFO

Indskriv dit barn til skolestart og find information om bl.a. 0. klasserne i Jammerbugt Kommune, frit skolevalg og skoledistrikter.

Hvem skal starte i skole til august 2023?

Børn født i 2017 - eller i 2016 som har skoleudsættelse - er undervisningspligtige og kan starte i 0. klasse til august 2023.

Indskrivningsperioden er 1. december 2022-15. januar 2023.

Forældre vil sidst i november måned modtage informationsbrev om indskrivning til skole og SFO. Brevet sendes via e-Boks.

Indskriv elev

Her kan du indskrive dit barn som elev i en folkeskoles 0. eller 1. klasse.
Indskriv elev på borger.dk

Information om indskrivning til skole og SFO

Kontaktinformation vedr. skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieforvaltningen
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 7257 7777
bk@jammerbugt.dk

Skole- & Dagtilbudschef
Helle Nørgaard Pedersen
Tlf. direkte: 4191 2421
hnp@jammerbugt.dk

Sikker kommunikation
Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via borger.dk. Skriv til Børne og Familie. Bemærk, at du skal bruge dit NemID. Læs mere om sikker post her.