You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Natura 2000 i Jammerbugt Kommune

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU med beskyttelsesværdige naturtyper, dyre- og plantearter.

Natura 2000-områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Jammerbugt Kommune er der seks Natura 2000-områder, som helt eller delvist ligger i kommunen.

Natura 2000-områderne i Jammerbugt Kommune

Offentliggørelse af naturpleje- og hydrologiprojekter - offentlig medfinansiering

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført nedenstående projekter inden for kommunens Natura 2000-områder med støtte fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand (Natura 2000-område nr. 13)

 • Aalevande Rydning og hegning af 104 ha 2014-15
 • Telefondalen Rydning af 9,3 ha 2013-15
 • Svenstrup Kær Forundersøgelse etablering af vandstandsforhold 2014-15
 • Grønnestrand Forundersøgelse etablering af vandstandsforhold, 24,4 ha 2016-18
 • Grønnestrand Realisering af vandstandsforhold, 29,5 ha 2018-20

Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (Natura 2000-område nr. 15)

 • Strandenge ved Gjøl Rydning og hegning af 6,5 ha 2013-14
 • Strandenge, Fruensholm Rydning af 14 ha 2013-14
 • Attrup Strandenge Hegning af 33 ha 2014-15
 • Attrup - Orla Poulsen Hegning af 15,2 ha 2015-16
 • Gjøl By Strandenge Hegning af 11,4 ha 2014-15
 • Gjøl Strandenge Retablering af naturlig hydrologi, 77 ha 2014-15
 • Attrup Enge Hydrologi. Tekniske/ejendomsmæssige forundersøgelser, 4 ha 2016-18
 • Bjergetsvej 66, Gjøl Hegning af 8,8 ha 2016-18

Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien (Natura 2000-område nr. 21)

 • Lien Gaarde Rydning og hegning af 5 ha overdrev. 2011-12
 • Lien A Rydning og hegning af 10,5 ha overdrev. Tilsagn annulleret 2012-13
 • Lien B Rydning og hegning af 4,2 ha overdrev. 2012-13
 • Lien C Rydning og hegning af 20,4 ha overdrev. 2012-13
 • Kystvejen under Lien Hegning af 5,6 ha 2013-14
 • Vesterlien/Dybdal Rydning og hegning af 6,4 ha 2013-14
 • Hjuldal Rydning og hegning af 2,1 ha 2013-14
 • Hødal Rydning og hegning af 5,9 ha 2013-14
 • Vestkystvejen 34, Under Lien Hegning af 33 ha 2014-15
 • Svenstrup Kær, LDP Forundersøgelse oprettelse af naturlig hydrologi 2014-15
 • Langdal, Vestkystvejen 44, Rigkilde Rydning og hegning, 6,9 ha 2016-18
 • Grønhøjvej 31, Kildevæld og overdrev Rydning og hegning, 4,0 ha 2016-18

Saltum Bjerge (Natura 2000-område nr. 216)

 • Sønder Saltum Rydning og hegning af 12 ha 2011-12
 • Saltum Nord Rydning og hegning af 5,5 ha 2012-13
 • Saltum Midt Rydning og hegning af 12 ha 2012-13
 • Saltum Syd A Rydning og hegning af 2,5 ha 2012-13
 • Saltum Syd B Rydning og hegning af 8,6 ha 2012-13
 • Saltum Fælledvej Hegning, 17 ha 2013-14
 • Blæshøjvej Saltum Dale Hegning, 7,2 ha 2013-14
 • Saltum Fælledvej Forprojekt naturlig hydrologi 2012-13
 • Saltum Fælledvej Retablering af hydrologi, 2 ha 2013-15
 • Løthvej 72 Saltum Hegning, 9,8 ha 2016-18

Jammerbugt Kommune

 • Grønhøjvej Hegning, 5,9 ha 2017-19
 • Rigkilde - Grønhøjvej 23 Hegning, 4,1 ha 2017-19
 • Rigkilde - Fosdalvej 31 Rydning og hegning, 5,2 ha 2017-19
 • Rigkilde - Vestkystvejen 55 Rydning og hegning, 6,8 ha 2017-19
 • Rigkilde - Slettestrand 50 Hegning, 10 ha 2017-19

Se nærmere om støtteordninger på Den europæiske landbrugsfond til udvikling af landdistrikterne.