You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Spørgsmål om betaling af kommunal ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom i Jammerbugt Kommune, skal du betale ejendomsskat til kommunen

Ejendomsskatter betales over 2 rater

1. rate skal betales senest den 10. februar og 2. rate senest den 10. august. Girokort udsendes til din Digitale Postkasse ca. medio januar/juli.

Når din ejendomsskattebetaling er tilmeldt BetalingsService, så modtager du ikke et girokort.

Ved ejerskifte bliver den tidligere ejer automatisk frameldt BetalingsService. Ejerskiftet registreres når ejerskiftet er tinglyst.

Ofte stillede spørgsmål:

Har ikke modtaget et girokort

Se i din digitale postkasse, her skal girokortet ligge medio januar/juli. Er du tilmeldt BetalingsService, så får du ikke et girokort, tjek evt. hvordan du betalte sidst. Er I flere ejere, er der ”kun” 1 person der modtager girokort.

Har modtaget girokort, men tror jeg er tilmeldt BetalingsService (PBS)

Girokortet skal altid betales. Du får ikke et girokort hvis ejendommen er tilmeldt BetalingsService på udskrivningstidspunktet. Du er først tilmeldt BetalingsService når aftalen fremgår af din Betalingsoversigt.

Vil gerne tilmeldes BetalingsService

På girokortet finde du de oplysninger du skal bruge, så lige netop din ejendom bliver tilmeldt BetalingsService. Når du betaler girokortet skal du i samme omgang sige ja til at tilmelde BetalingsService. 
Se mere om BetalingsService

Hvor meget skal jeg betale

Hvis du har spørgsmål til beløbets størrelse skal du henvende dig til Ejendomsskattekontoret i Pandrup.

Jeg har solgt mit hus/sommerhus, skal jeg betale ejendomsskat?

Svaret vil være individuelt alt efter tidspunkt for overtagelsesdato og tinglysning. Er ejendommen ejerskiftet, og ejendomsskatten ikke betalt den 10. februar/10. august, vil der efterfølgende blive fremsendt girokort til køber. Girokortet kan forventes op til 14. dage efter seneste betalingsdato, her må man gerne have lidt tålmodighed.

Betal din Kommune

Her kan du som ejer både se (og betale) restancer og kommende betalinger – og se om du er tilmeldt BetalingsService (PBS) ellers kan du selv tilmelde dig. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Betal din kommune