You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Opkrævning

Kommunale serviceydelser, der ikke betales rettidigt, opkræves centralt fra Opkrævningen i Jammerbugt Kommune.

Kommunale serviceydelser, der ikke betales rettidigt, opkræves centralt fra Opkrævningen i Jammerbugt Kommune.

Det kan eksempelvis være manglende betaling for daginstitution, ejendomsskatter, og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Betalingsaftale

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale det beløb, du skylder, opfordrer vi dig til at henvende dig til Opkrævningen med henblik på at indgå en betalingsaftale.

Vi kan eventuelt tilbyde dig en kortere henstand med betaling af beløbet.

Ved en betalingsordning indgår vi en aftale om, hvordan og hvornår betalingen finder sted. Det vil sige en aftale om i hvor store afdrag, og hvornår disse forfalder til betaling.

Modregning

Uanset indgåede betalingsaftaler/fastsatte betalingsordninger vil vi modregne i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark. 

Det gælder for eksempel overskydende skat, pensions- eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det. 

Har du gæld, der vedrører manglende betaling for daginstitution og SFO, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen. 

Jammerbugt Kommune har indført en nem og enkel betalingsløsning for borgere og virksomheder, så du kan se og betale alle dine kommunale regninger og gæld direkte, her fra kommunens hjemmeside. Du kan både bruge kort og Mobilepay.  Se mere om Betal din kommune

Gældsrådgivning

Du kan få hjælp hos forbrugerrådets gældsrådgivning. Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis.

Har du brug for Advokatrådgivning kan du benytte Forbrugerrådets hjemmeside.

Nyttige links

Advokatsamfundet

Tænk.dk

Kontakt

Økonomi og opkrævning
Toftevej 43
9440 Aabybro
72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk