You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Spørgsmål om betaling af ejendomsbidrag

Hvis du ejer fast ejendom i Jammerbugt Kommune, skal du betale ejendomsbidrag

Jammerbugt Kommunes opkrævning af ejendomsskat bliver fra 2024 til opkrævning af ejendomsbidrag.

Jammerbugt Kommune opkræver følgende ejendomsbidrag:

  • Rottebekæmpelse
  • Skorstensfejning
  • Landvindingslag
  • Pumpe- og digelag

Det/de bidrag du skal betale fremgår af din bidragsbillet. Ejendomsbidrag til kommunen betales over 2 rater, undtaget rottebekæmpelse der opkræves i første rate.

1. rate skal betales senest den 10. februar og 2. rate senest den 10. august . Girokort udsendes til din Digitale Postkasse ca. 14. dage før den 1. februar/august. Når din ejendomsbidragsbetaling er tilmeldt Betalingsservice, så modtager du ikke et indbetalingskort.

Gældsstyrelsen har bestemt, at det er tinglyst ejer pr. 1/1-2024 der skal betale bidrag for 2024 (altså hele kalenderåret).

Fra 1. januar 2024 bliver din boligskat samlet i staten.
Det betyder, at du fremover skal betale grundskylden løbende via årsopgørelsen, i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. 

Det er fortsat kommunen, du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål til din ejendomsskat eller indefrysningslån i 2023.

Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, kan du læse mere på Vurderingsportalen.

Har du spørgsmål til din nye ejendomsvurdering, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16.

Ofte stillede spørgsmål:

Har ikke modtaget et girokort

Se i din digitale postkasse, her skal girokortet ligge medio januar/juli. Er du tilmeldt BetalingsService, så får du ikke et girokort, tjek evt. hvordan du betalte sidst. Er I flere ejere, er der ”kun” 1 person der modtager girokort.

Har modtaget girokort, men tror jeg er tilmeldt BetalingsService (PBS)

Girokortet skal altid betales. Du får ikke et girokort hvis ejendommen er tilmeldt BetalingsService på udskrivningstidspunktet. Du er først tilmeldt BetalingsService når aftalen fremgår af din Betalingsoversigt.

Vil gerne tilmeldes BetalingsService

På girokortet finde du de oplysninger du skal bruge, så lige netop din ejendom bliver tilmeldt BetalingsService. Når du betaler girokortet skal du i samme omgang sige ja til at tilmelde BetalingsService. 
Se mere om BetalingsService

Hvor meget skal jeg betale

Hvis du har spørgsmål til beløbets størrelse skal du henvende dig til Skat på 72 22 28 28.

Spørgsmål til opkrævning af din boligskat på forskudsopgørelsen?

Chat med Skattestyrelsen på Skat.dk eller ring på 72 22 28 28

Mandag kl. 9-17
Tirsdag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Spørgsmål til din ejendomsvurdering eller beregning af din boligskat?

Ring til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16

Mandag kl. 9-17
Tirsdag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Betal din Kommune

Her kan du som ejer både se (og betale) restancer og kommende betalinger – og se om du er tilmeldt BetalingsService (PBS) ellers kan du selv tilmelde dig. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Betal din kommune