You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tilsyn med plejecentre, hjemmepleje, botilbud mv.

Jammerbugt Kommune, såvel som Styrelsen for Patientsikkerhed, har pligt til at foretage tilsyn i forhold til bl.a. plejecentre, hjemmepleje og botilbud i Jammerbugt Kommune.

Om tilsyn i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med tilsyn skal der altid udarbejdes en tilsynsrapport. Du kan finde rapporterne nederst på denne side.

Jammerbugt Kommunes egne tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med plejecentre, hjemmepleje mv.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal Jammerbugt Kommune foretage mindst ét tilsynsbesøg om året.

I Jammerbugt Kommune er det besluttet, at tilsyn gennemføres af ekstern leverandør (på vegne af Jammerbugt Kommune).

Lovgrundlag: Serviceloven § 151.

Styrelsen for Patientsikkerhed (tilsyn)

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienters sikkerhed, hvilket bl.a. vurderes på baggrund af analyser, klagesager, henvendelser og/eller mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn.

Lovgrundlag: Sundhedsloven § 213 (tidligere § 219).